31-05-2022 Bijeenkomst 7, jaar 1

Dinsdag 31 mei 2022 – bijeenkomst 7, jaar 1

Op dinsdag 31 mei vond de zevende POINT073-bijeenkomst plaats op de pabo in Den Bosch. Tijdens de bijeenkomst is hard gewerkt aan de (afronding) van de onderzoeksposters. De deelnemers hebben de posters aan elkaar gepitcht en de feedback die ze kregen, verwerkt. De laatste puntjes werden op de i gezet, zodat de poster op 23 juni gepitcht kunnen worden aan de andere POINT-werkplaatsen.

Na het werken aan de onderzoeksposters vulden we de Sociale Regulatie Tool in om naar het sociaal leren binnen POINT073 te kijken. De tool liet zien dat we veel verbondenheid, gelijkwaardigheid en inspiratie ervaren binnen en door POINT. Laten we dit met elkaar vasthouden!

De good practice werd verzorgd door Kim Lijbers, junior onderzoeker en coördinator bij POINT073 en ex-leerkracht van een school voor hoogbegaafde kinderen. Kim vertelde meer over het organiseren van compacten en verrijken in de klas. Na de good practice bespraken we wensen, ideeën en suggesties voor het tweede POINT-jaar.

De dag werd afgesloten met een lezing van Sven Mathijssen over zijn onderzoekstraject. Het onderzoekstraject van Sven richt zich op de vraag of tekeningen kunnen helpen bij het signaleren van de behoefte en talenten van (hoog)begaafde kinderen. Het lijkt erop dat menstekeningen inderdaad indicatoren kunnen bieden voor begaafdheid. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar wat er getekend wordt in plaats van hoe (mooi) er getekend is. Menstekeningen zouden gebruikt kunnen worden als één van de vele bronnen die ingezet worden om begaafdheid te signaleren. Echter, het is niet voldoende om alleen op basis van tekeningen conclusies te trekken over begaafdheid. De inzet van menstekeningen kan wel een mooie manier zijn om potentiële (hoog)begaafde kinderen op de radar te krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *