Top 20 principes

Vanuit de Radboud Universiteit en de onderzoekswerkplaats POINT is de Nederlandse versie ‘Top 20 principes uit de psychologie voor het onderwijs aan en het leren van creatieve, getalenteerde en begaafde leerlingen voor de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs’ tot stand gebracht. In deze brochure is elk principe uitgewerkt en voorzien van wetenschappelijke literatuur. Daarnaast staan bij alle principes relevante tips voor het onderwijs aan begaafde leerlingen. De brochure kan hier gratis bekeken en gedownload worden:

Naast het vertalen van de brochure, hebben POINT en de Radboud Universiteit ook een handige waaier gemaakt van de brochure. In deze waaier staat elk principe kort uitgelegd en worden er tips voor de onderwijspraktijk gegeven. De digitale versie van de waaier vind je hieronder.

Rena Subotnik, directeur van het centrum voor psychologie in scholen en educatie van de American Psychological Association, is medeauteur van de oorspronkelijke versie van de Top 20. Zij heeft een videoboodschap opgenomen voor POINT.