Top 20 principes

Vanuit de Radboud Universiteit en de onderzoekswerkplaats POINT is de Nederlandse versie ‘Top 20 principes uit de psychologie voor het onderwijs aan en het leren van creatieve, getalenteerde en begaafde leerlingen voor de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs’ tot stand gebracht. In deze brochure is elk principe uitgewerkt en voorzien van wetenschappelijke literatuur. Daarnaast staan bij alle principes relevante tips voor het onderwijs aan begaafde leerlingen. De brochure kan hier gratis bekeken en gedownload worden:

Rena Subotnik, directeur van het centrum voor pschologie in scholen en educatie van de American Psychological Association, is medeauteur van de oorspronkelijke versie van de Top 20. Zij heeft een videoboodschap opgenomen voor POINT.