Deelnemers

Per 1 augustus 2014 is de wet Op Passend Onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs houdt in: “Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking” (www.passendonderwijs.nl). In veel landen blijken leerkrachten onvoldoende tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen, wat kan leiden tot minder motivatie en onderpresteren. (Hoog)begaafde leerlingen in Nederland presteren gemiddeld minder goed dan vergelijkbare leerlingen in andere landen. Met de invoering van passend onderwijs wordt ook van reguliere scholen verwacht dat zij betere begeleiding gaan bieden aan (hoog)begaafde leerlingen. Met de onderwijsonderzoekswerkplaats hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan dit vraagstuk. We hebben een mooie groep mensen verzameld waarmee we samen aan de slag gaan om de onderwijsonderzoekswerkplaats tot een succes te maken. Hieronder een overzicht van de personen die deel uit maken van de onderwijsonderzoekswerkplaats.

Regie & Coördinatieteam POINT

Deelnemers POINT-Zaanstreek

Deelnemers POINT013 3.0

Deelnemers POINT073

Deelnemers POINT040

Aangesloten onderzoekers

Deelnemers POINT013 2.0

Deelnemers POINT013 1.0

Stuurgroep POINT

Anouke over POINT

Maartje van den Brand over POINT

Larissa Rand over POINT

Ton van Houtert over POINT

Derk Lettink over POINT