Publicaties / presentaties

Op deze pagina laten we zien welke publicaties er door en over POINT zijn en we laten ook zien op welke manieren we aan kennisdeling doen. Deze opgedane kennis willen we ook daadwerkelijk met jullie delen. Enerzijds doen we  dit door samen te werken met andere partijen waardoor we elkaar kunnen versterken en anderzijds doen we dit door de inhoud van gegeven workshops, lezingen, publicaties en bijeenkomsten te delen.

Van iedere POINT-bijeenkomst wordt een (foto-)verslag gemaakt. Deze kun je vinden onder het kopje bijeenkomsten.


Hiernaast zie je een foto van de deelnemers aan het talentennetwerk. Talentennetwerk is een initiatief van Plein013 (www.plein013.nl) en is er op gericht met alle onderwijspartners samen te zorgen voor een passend aanbod voor de meer- en hoogbegaafde kinderen in onze regio. Zowel primair als voortgezet onderwijs zijn vertegenwoordigd, evenals de Pabo en de Universiteit. Vanuit POINT zijn we ook aangesloten bij dit netwerk.

 

 

Publicaties:

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/werkplaatsen-onderwijsonderzoek-gaan-nieuwe-fase-in 

wrap up bouwstenenmuur midtermbijeenkomst werkplaatsen onderwijsonderzoek PO september 2017
https://www.nro.nl/samenwerken-aan-onderzoek-leuk-en-belangrijk-maar-hoe-dan-blog-werkplaatsen-po/

Bijdrage POINT aan conferenties en studiedagen:

Studiedag Stichting BOOM 17 november 2016

Jenaplanconferentie 4 november 2016

Conferentie NRO 2 november 2016

Presentatie POINT Kennismarkt OCW 23-3-2017