KarakterKracht

Binnen de werkplaats POINT040 is KarakterKracht ontwikkeld. Dit product is ontwikkeld in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen.

Het product

KarakterKracht is een tool/koffer gericht op kinderen van 9 t/m 14 jaar en de professionals die met hen werken. Het doel van KarakterKracht is om leerlingen zichzelf beter te laten begrijpen en zich beter begrepen te laten voelen door anderen. Voor onderwijsprofessionals is het doel dat zij leerlingen beter zullen begrijpen. Met dit product hopen we kinderen te ondersteunen in de ontwikkeling van hun zelfbeeld, wat belangrijk is voor een evenwichtige (brede) ontwikkeling van kinderen. KarakterKracht kan zowel individueel, een-op-een, in groepjes of klassikaal ingezet worden. 

KarakterKracht bestaat uit een drietal onderdelen:

Kennen. Dit onderdeel bevat de basiskennis die nodig is om goed aan de slag te kunnen gaan met KarakterKracht. Het bevat informatie over (hoog)begaafdheid, zelfbeeldontwikkeling, gespreksvoering en karakterkrachten. Er zijn zowel kaarten met informatie voor de leraar als voor de leerling. Bij elk onderwerp worden ook een aantal vragen gesteld om actief met de gelezen informatie aan de slag te gaan.

Herkennen: Dit onderdeel bevat 72 kaarten met de 24 karakterkrachten. Op elke kaart staat een karakterkracht en een uitspraak die past bij de karakterkracht. Bijvoorbeeld: creativiteit – mijn ideeën zijn anders dan die van anderen. Dit onderdeel geeft leerlingen inzicht in hun krachten (hoe zie ik mijzelf?) en de leraar inzicht in de krachten van leerlingen (hoe zie ik de leerling en hoe ziet de leerling zichzelf?). Daarnaast kan het leerkrachten ook inzicht geven in mogelijke kenmerken van (hoog)begaafdheid van leerlingen.

Erkennen: Dit onderdeel bevat kaarten voor de leraar. Voor elke karakterkracht is er minstens één werkvorm uitgewerkt waarmee gewerkt kan worden aan de betreffende karakterkracht. De werkvormen helpen leerlingen om hun karakterkrachten verder te ontwikkelen en te stimuleren. Het helpt hen ook om de voordelen van hun krachten in te zien. 

KarakterKracht is te koop via de webshop van Onderwijs Maak Je Samen: http://s.omjs.nl/skk

In deze kennisclip gaan we in op het ontwikkelproces van KarakterKracht en het product zelf: