Welkom op de website van POINT

Wat is POINT013/POINT040?

POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent”, 013 staat voor de regio Tilburg en 040 staat voor de regio Eindhoven. POINT is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Hier willen we de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden. Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vorm geven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom?

POINT-partners

Top 20 principes
Vanuit de Radboud Universiteit en de onderzoekswerkplaats POINT is de Nederlandse versie ‘Top 20 principes uit de psychologie voor het onderwijs aan en het leren van creatieve, getalenteerde en begaafde leerlingen voor de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs’ tot stand gebracht. In deze brochure is elk principe uitgewerkt en voorzien van wetenschappelijke literatuur. Daarnaast staan bij alle principes relevante tips voor het onderwijs aan begaafde leerlingen. De brochure kan hier gratis gedownload worden:

Doelstellingen POINT:

  1. Een duurzame professionele leergemeenschap vormgeven waarin (ook na afloop) duurzaam samen gewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij passend onderwijs;
  2. Kennisontwikkeling en kennisdeling door wetenschappers, scholen en pabo aangaande (hoog)begaafdheid; 
  3. Ontwikkeling van een onderzoekende houding en onderzoekend vermogen bij de participerende leerkrachten. Ontwikkeling van een praktijksensitieve houding bij de participerende onderzoekers.

Werkwijze POINT: