Welkom op de website van POINT

Wat is POINT013/POINT040?

POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent”, 013 staat voor de regio Tilburg en 040 staat voor de regio Eindhoven. POINT is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Hier willen we de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden. Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vorm geven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom?

Doelstellingen POINT:

  1. Een duurzame professionele leergemeenschap vormgeven waarin (ook na afloop) duurzaam samen gewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij passend onderwijs;
  2. Kennisontwikkeling voor scholen en pabo ontsluiten aangaande signalering van jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, en passende begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen;
  3. Leerkrachten (in opleiding) kennis en methodieken aanreiken, uitproberen en samen verder ontwikkelen om (hoog)begaafde leerlingen te signaleren en passend te begeleiden.

Werkwijze POINT:

Terugblik 3 jaar POINT