Welkom op de website van POINT

Wat is POINT?

POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent”. POINT is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Er zijn momenteel drie POINT-werkplaatsen: POINT013 (Tilburg), POINT073 (Den Bosch) en POINT-Zaanstreek. Binnen POINT willen we de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden. Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vormgeven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom?

POINT-partners

Doelstellingen POINT:

  1. Een duurzame professionele leergemeenschap vormgeven waarin (ook na afloop) duurzaam samen gewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij passend onderwijs;
  2. Kennisontwikkeling en kennisdeling door wetenschappers, scholen en pabo aangaande (hoog)begaafdheid; 
  3. Ontwikkeling van een onderzoekende houding en onderzoekend vermogen bij de participerende leerkrachten. Ontwikkeling van een praktijksensitieve houding bij de participerende onderzoekers.

Werkwijze POINT:

Video over POINT-werkplaatsen

Wil je meer weten over POINT? Bekijk dan de onderstaande kennisclip.