Praktijkartikelen & Rapportages

Artikelen en rapportages vanuit POINT
Hoe zien (hoog)begaafde kinderen zichzelf? (Smeets, Samsen, Van Horssen, Van Elderen, & Bakx, 2021)
Professionaliseren met enIQma in LBBO (Samsen, Laurens, Van Geloven, Heikamp, & Bakx, 2021)
Samenwerking tussen praktijk en wetenschap (Samsen, Smeets, Zeeuwen & Bakx, 2021)
Professionaliseringsbehoeften van
leerkrachten (Peijnenburg, Samsen, Smeets & Bakx, 2021)
Factsheet onderzoek motiveren leerlingen
PO - Rapportage Afstandsonderwijs
VO - Rapportage Afstandsonderwijs
Factsheet Afstandsonderwijs
Waar wetenschap en praktijk samenkomen (Bakx, 2020)
'Samen leren' in het belang van begaafde leerlingen (Bakx, 2020)
Herkenning en erkenning van (hoog)begaafde leerlingen (Bakx & Hoogeveen, 2020)
Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen (Van Elderen & Bakx, 2020)
Met enIQma het raadsel HB ontrafelen (Desain, 2020)
Aandacht voor het zelfbeeld (Bakx, 2020)
Bakx - Creatieve Denkers (2019)
Derk - Doelgerichter in de plusklas (2019)
Perspectief van het hoogbegaafde kind, wie ben ik (Bakx & Bronsveld, 2020)
POINT in Zorgprimair (2018)
Een terugblik op 3 jaar onderwijsonderzoek (Van Zuilekom, 2020)
Samen onderzoeken werkt! (Bakx, e.a., 2018)
Kwaliteitskaart Stimulerend signaleren
Handout Stimulerend signaleren (Houkema, 2017)
Werken met (hoog)begaafde leerlingen in de klas (Van den Brand, Van Houtert, Bakx, & De Boer, 2017)
Signaleren en begeleiden van dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen (Bakx, Van den Brand, & Van Houtert, 2017)
Luisteren naar hoogbegaafde kinderen (Van den Brand, Van Houtert, Hornstra, Bakx, 2016) (2)
Tips voor het werken met hoogbegaafde kinderen (Van Houtert, Van den Brand, Bakx, & Hornstra, 2016)
Poster Velon (Bakx & Rohaan, 2015)
Poster Eapril (Bakx & Rohaan, 2015)
Omgaan met hoogbegaafde leerlingen in de Eurekaklas