Praktijkartikelen & Rapportages

Artikelen en rapportages vanuit POINTTijdschrift
Routekaart voor ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs (van Elderen, Janssen, Goos, Zwijsen & van Stiphout, 2024)Gifted@248
Een positief gevoel van uniciteit: een onderzoek naar het verband tussen identiteit en sociaal schoolwelzijn (Sollie, Bakx & van der Ven, 2023)Gifted@248
(Hoog)begaafd en hoogsensitief: feit, fabel of..? (Samsen & Bakx, 2023)Gifted@248
Materialen effectief inzetten voor (hoogbegaafde) leerlingen (Samsen, Lettink, Van Stiphout, Van Geloven, & Vermeulen, 2022)Gifted@248
Welke verwachtingen heb jij over jouw kind of leerling? (Smeets, van der Ven, Peterse & Bakx, 2022)Gifted@248
Signaleren van dyslexie en/of leesproblemen bij hoogbegaafde kinderen (Lijbers, 2022)Gifted@248
‘Ik weet heel goed wie ik ben, omdat mijn meester mij begrijpt’ Een onderzoek naar het zelfbeeld van basisschoolleerlingen (Bijnen, van Horssen-Sollie & Bakx, 2022) Tijdschrift voor Remedial Teaching
Motiveren van (hoog)begaafde basisschoolleerlingen en hun klasgenoten op reguliere basisscholen (Hornstra, Smeets, Mathijssen, Denissen & Bakx, 2022)OnderWijsTijd
Een greep uit de top 20 principes voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen (Samsen, Hoogeveen, & Bakx, 2021)Gifted@248
Wie ben ik? - Een onderzoek naar het zelfbeeld van hoogbegaafde basisschoolleerlingen (Van Horssen-Sollie et al., 2021)Tijdschrift voor remedial teaching
Hoe zien (hoog)begaafde kinderen zichzelf? (Smeets, Samsen, Van Horssen, Van Elderen, & Bakx, 2021)Gifted@248
Professionaliseren met enIQma in LBBO (Samsen, Laurens, Van Geloven, Heikamp, & Bakx, 2021)Vakblad Beter Begeleiden - LBBO
Samenwerking tussen praktijk en wetenschap (Samsen, Smeets, Zeeuwen & Bakx, 2021)Gifted@248
Professionaliseringsbehoeften van
leerkrachten (Peijnenburg, Samsen, Smeets & Bakx, 2021)
Talent
PO - Rapportage Afstandsonderwijs
VO - Rapportage Afstandsonderwijs
Waar wetenschap en praktijk samenkomen (Bakx, 2020)
'Samen leren' in het belang van begaafde leerlingen (Bakx, 2020)
Herkenning en erkenning van (hoog)begaafde leerlingen (Bakx & Hoogeveen, 2020)
Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen (Van Elderen & Bakx, 2020)
Met enIQma het raadsel HB ontrafelen (Desain, 2020)
Aandacht voor het zelfbeeld (Bakx, 2020)
Bakx - Creatieve Denkers (2019)
Derk - Doelgerichter in de plusklas (2019)
Perspectief van het hoogbegaafde kind, wie ben ik (Bakx & Bronsveld, 2020)
POINT in Zorgprimair (2018)
Een terugblik op 3 jaar onderwijsonderzoek (Van Zuilekom, 2020)
Samen onderzoeken werkt! (Bakx, e.a., 2018)
Kwaliteitskaart Stimulerend signaleren
Omgaan met hoogbegaafde leerlingen in de Eurekaklas
Handout Stimulerend signaleren (Houkema, 2017)
Werken met (hoog)begaafde leerlingen in de klas (Van den Brand, Van Houtert, Bakx, & De Boer, 2017)
Signaleren en begeleiden van dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen (Bakx, Van den Brand, & Van Houtert, 2017)
Luisteren naar hoogbegaafde kinderen (Van den Brand, Van Houtert, Hornstra, Bakx, 2016) (2)
Tips voor het werken met hoogbegaafde kinderen (Van Houtert, Van den Brand, Bakx, & Hornstra, 2016)
Poster Velon (Bakx & Rohaan, 2015)
Poster Eapril (Bakx & Rohaan, 2015)