Archieven

11-04-2024, bijeenkomst 6

Op donderdag 11 april vond de zesde POINT013-bijeenkomst plaats. We startten op Fontys Kind en Educatie in Eindhoven en sloten de dag af bij de Day a Week school in Best.

De dag startten met teamwork oefeningen, waarbij het accent lag op samenwerken en positief coachen. Dit deden we a.d.h.v. Sphero robot ballen. Deze ballen kan je programmeren met verschillende apps.

Na de opstart lichtte Anouke de stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek toe. Ervaringen rondom de afname werden uitgewisseld en de laatste afspraken rondom de afname van de resterende data verzameling werden gemaakt.

Tijdens het eigen onderzoek ging iedereen vooral aan de slag met het coderen, transcriberen en analyseren van de data. Na een lunchpauze was er ruimte om de meegebrachte materialen te bekijken. De deelnemers hadden niet alleen materialen meegenomen die in de (Plus)klassen kunnen worden ingezet, maar er waren ook verschillende beleidsdocumenten meegenomen.

Na de materialenmarkt stapten we allemaal in de auto op weg naar Best. We waren uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de Day a Week School. Dit is een concept dat als uitgangspunt heeft om de ontwikkeling van cognitief talent bij leerlingen met een sterk analyserend en creatief denkvermogen te stimuleren door hen uitdaging te bieden. Dit gebeurt vanuit een onderwijsvoorziening van één dag in de week. Tijdens ons bezoek kregen we een presentatie over de inhoud van het programma en daarnaast werden er ook verschillende activiteiten gedaan om het programma van de Day a Week School te ervaren.

Al met al een hele leerzame en afwisselende dag.

17-01-2023, Bijeenkomst 4, jaar 2

We begonnen de dag met een check-in. De check-in was bedoeld om verwachtingen bespreekbaar te maken en om te peilen hoe het met iedereen ging. Na de check-in verzorgden Wilke en Sophia een presentatie over hun onderzoek. Ze lichtten hun hoofdvragen toe en stelden enkele vragen aan de POINT-deelnemers. Vervolgens werd feedback gegeven op de informatiebrieven voor ouders en leerkrachten.

Tijdens het praktijkonderzoek gaven Vronie, Nanke en Kim een presentatie over data-analyse

Daarna was er ruimte om aan het eigen onderzoek te werken. De meetinstrumenten krijgen vorm!

In het verlengde van de good practice van de vorige bijeenkomst besloten we tijdens deze vierde bijeenkomst enkele kwaliteitskaarten te bekijken en te vergelijken. Verschillende POINT-deelnemers brachten hun kwaliteitskaart t.a.v. onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen mee en lichtten deze toe. Elke kwaliteitskaart was toegespitst op de context van de eigen school, waardoor er veel verschillen zaten tussen de kwaliteitskaarten. Ondanks de verschillen was het goed om verschillende soorten kwaliteitskaarten te zien en erover in gesprek te gaan. Na de good practice gingen we in gesprek over de kamerbrief van de minister van OCW.


Na de serieuze gesprekken tijdens de good practice was het tijd om de creativiteit te stimuleren met een teambuildingactiviteit met lego. In groepjes ging iedereen aan de slag om ‘samen aan POINT te bouwen’. Het resultaat bestond uit drie bouwwerken die elk veel symboliek bevatten.

De dag werd afgesloten met een lezing van Femke Hovinga. Hierbij sloot ook het Bossche leernetwerk begaafdheid aan. Femke vertelde meer over intelligentieonderzoek. Het was een interessante lezing die zorgde voor een kritische blik ten aanzien van de verschillende intelligentietesten. De tijd vloog voorbij!

31-05-2022 Bijeenkomst 7, jaar 1

Dinsdag 31 mei 2022 – bijeenkomst 7, jaar 1

Op dinsdag 31 mei vond de zevende POINT073-bijeenkomst plaats op de pabo in Den Bosch. Tijdens de bijeenkomst is hard gewerkt aan de (afronding) van de onderzoeksposters. De deelnemers hebben de posters aan elkaar gepitcht en de feedback die ze kregen, verwerkt. De laatste puntjes werden op de i gezet, zodat de poster op 23 juni gepitcht kunnen worden aan de andere POINT-werkplaatsen.

Na het werken aan de onderzoeksposters vulden we de Sociale Regulatie Tool in om naar het sociaal leren binnen POINT073 te kijken. De tool liet zien dat we veel verbondenheid, gelijkwaardigheid en inspiratie ervaren binnen en door POINT. Laten we dit met elkaar vasthouden!

De good practice werd verzorgd door Kim Lijbers, junior onderzoeker en coördinator bij POINT073 en ex-leerkracht van een school voor hoogbegaafde kinderen. Kim vertelde meer over het organiseren van compacten en verrijken in de klas. Na de good practice bespraken we wensen, ideeën en suggesties voor het tweede POINT-jaar.

De dag werd afgesloten met een lezing van Sven Mathijssen over zijn onderzoekstraject. Het onderzoekstraject van Sven richt zich op de vraag of tekeningen kunnen helpen bij het signaleren van de behoefte en talenten van (hoog)begaafde kinderen. Het lijkt erop dat menstekeningen inderdaad indicatoren kunnen bieden voor begaafdheid. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar wat er getekend wordt in plaats van hoe (mooi) er getekend is. Menstekeningen zouden gebruikt kunnen worden als één van de vele bronnen die ingezet worden om begaafdheid te signaleren. Echter, het is niet voldoende om alleen op basis van tekeningen conclusies te trekken over begaafdheid. De inzet van menstekeningen kan wel een mooie manier zijn om potentiële (hoog)begaafde kinderen op de radar te krijgen.

31-05-2022 Bijeenkomst 7, jaar 1

Dinsdag 31 mei 2022- bijeenkomst 7 jaar 1

Op dinsdag 31 mei vond de zevende POINT073-bijeenkomst plaats op de pabo in Den Bosch. Tijdens de bijeenkomst is hard gewerkt aan de (afronding) van de onderzoeksposters. De deelnemers hebben de posters aan elkaar gepitcht en de feedback die ze kregen, verwerkt. De laatste puntjes werden op de i gezet, zodat de poster op 23 juni gepitcht kunnen worden aan de andere POINT-werkplaatsen.

Na het werken aan de onderzoeksposters vulden we de Sociale Regulatie Tool in om naar het sociaal leren binnen POINT073 te kijken. De tool liet zien dat we veel verbondenheid, gelijkwaardigheid en inspiratie ervaren binnen en door POINT. Laten we dit met elkaar vasthouden!

De good practice werd verzorgd door Kim Lijbers, junior onderzoeker en coördinator bij POINT073 en ex-leerkracht op een school voor hoogbegaafde kinderen. Kim vertelde meer over het organiseren van compacten en verrijken in de klas. Na de good practice bespraken we wensen, ideeën en suggesties voor het tweede POINT-jaar.

De dag werd afgesloten met een lezing van Sven Mathijssen over zijn onderzoekstraject. Het onderzoekstraject van Sven richt zich op de vraag of tekeningen kunnen helpen bij het signaleren van de behoefte en talenten van (hoog)begaafde kinderen. Het lijkt erop dat menstekeningen inderdaad indicatoren kunnen bieden voor begaafdheid. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar wat er getekend wordt in plaats van hoe (mooi) er getekend is. Menstekeningen zouden gebruikt kunnen worden als één van de vele bronnen die ingezet worden om begaafdheid te signaleren. Echter, het is niet voldoende om alleen op basis van tekeningen conclusies te trekken over begaafdheid. De inzet van menstekeningen kan wel een mooie manier zijn om potentiële (hoog)begaafde kinderen op de radar te krijgen.

10-03-2022 bijeenkomst 5, jaar 1

Donderdag 10 maart 2022 – vijfde bijeenkomst jaar 1 

De vijfde bijeenkomst vond weer fysiek plaats en dat was niet de enige reden waarom het een speciale bijeenkomst was. Tijdens deze vijfde bijeenkomst kwamen de verschillende POINT-werkplaatsen bij elkaar om samen een waardevol aanbod aan workshops voor de pabo-studieochtend te realiseren. Daarnaast vond de schoolleiders PLG plaats. 

De ochtend startte met de pabo-studieochtend. Deze ochtend bestond uit drie verschillende onderdelen, namelijk een lezing van Anouke, een interactieve dialoog met (hoog)begaafde (jong)volwassenen en verschillende workshops. Het doel van de ochtend was om te werken aan ‘goed leraarschap voor (hoog)begaafde leerlingen’. Mooi dat we dit hebben kunnen realiseren in de week van hoogbegaafdheid. 

Na de lunch kwamen we met POINT073 bij elkaar om aan onderzoek klein te werken. Tijdens de bijeenkomst was ruimte om in de onderzoeksgroepen verder te werken aan de onderzoeken. Hopelijk is iedereen weer een stapje verder gekomen. 

In de middag vond de schoolleiders PLG. Tijdens de PLG kwamen de schoolleiders van verschillende POINT-scholen samen om met hun POINT-leerkracht een veranderkundig spel te spelen. 

De dag werd afgesloten met een borrel en het uitreiken van een plantje voor elke POINT-school. Het plantje werd uitgereikt, omdat we met POINT de Best Practice-Based Research Award van de Eapril Conferentie hebben gewonnen. Daarnaast waren we genomineerd voor de Onderwijsprijs Noord-Brabant. Ondertussen weten we dat we ook deze prijs hebben gewonnen! We zijn ontzettend trots op de behaalde resultaten en dat willen we graag delen met alle POINT-scholen.