17-01-2023, Bijeenkomst 4, jaar 2

We begonnen de dag met een check-in. De check-in was bedoeld om verwachtingen bespreekbaar te maken en om te peilen hoe het met iedereen ging. Na de check-in verzorgden Wilke en Sophia een presentatie over hun onderzoek. Ze lichtten hun hoofdvragen toe en stelden enkele vragen aan de POINT-deelnemers. Vervolgens werd feedback gegeven op de informatiebrieven voor ouders en leerkrachten.

Tijdens het praktijkonderzoek gaven Vronie, Nanke en Kim een presentatie over data-analyse

Daarna was er ruimte om aan het eigen onderzoek te werken. De meetinstrumenten krijgen vorm!

In het verlengde van de good practice van de vorige bijeenkomst besloten we tijdens deze vierde bijeenkomst enkele kwaliteitskaarten te bekijken en te vergelijken. Verschillende POINT-deelnemers brachten hun kwaliteitskaart t.a.v. onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen mee en lichtten deze toe. Elke kwaliteitskaart was toegespitst op de context van de eigen school, waardoor er veel verschillen zaten tussen de kwaliteitskaarten. Ondanks de verschillen was het goed om verschillende soorten kwaliteitskaarten te zien en erover in gesprek te gaan. Na de good practice gingen we in gesprek over de kamerbrief van de minister van OCW.


Na de serieuze gesprekken tijdens de good practice was het tijd om de creativiteit te stimuleren met een teambuildingactiviteit met lego. In groepjes ging iedereen aan de slag om ‘samen aan POINT te bouwen’. Het resultaat bestond uit drie bouwwerken die elk veel symboliek bevatten.

De dag werd afgesloten met een lezing van Femke Hovinga. Hierbij sloot ook het Bossche leernetwerk begaafdheid aan. Femke vertelde meer over intelligentieonderzoek. Het was een interessante lezing die zorgde voor een kritische blik ten aanzien van de verschillende intelligentietesten. De tijd vloog voorbij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *