Bijeenkomst 8, jaar 1

Het eerste jaar van POINT-Zaanstreek zit erop. Donderdag 27 juni was de afsluitende bijeenkomst van dit schooljaar. De bijeenkomst vond plaats bij het bestuurskantoor van Agora / het Samenwerkingsverband.

We begonnen de dag met positieve babbels. Een activiteit gebaseerd op de positieve psychologie, specifiek het PERMA-model. We bespraken verschillende vragen met betrekking tot de pijlers van het PERMA-model. Zo bespraken we bij de pijler Meaning de vraag ‘Wanneer maakte jij het verschil voor iemand?’ Na deze positieve dagstart verzorgde Sander een good practice over de leerlijn programmeren die ze op de Herman Gorter hebben. Door te werken aan programmeren leren kinderen computational thinking, oftewel een probleem in stukjes hakken en op een goede manier oplossen. Binnen de programmeerlessen werken ze veel met Scratch. Dit programma is gratis. Het was interessant om te horen wat alle mogelijkheden zijn en hoe bijvoorbeeld Scratch kan worden ingezet!

Vervolgens was het tijd voor een evaluatie van het afgelopen POINT-jaar en een vooruitblik op volgend jaar. Dit deden we mede aan de hand van een tool gericht op het visualiseren van het sociaal leren binnen een netwerk. Hieruit bleek onder andere dat iedereen heel tevreden is over de samenwerking binnen POINT-Zaanstreek: de ervaren saamhorigheid en gelijkwaardigheid is groot.

Bij het middagprogramma waren ook collega’s van de POINT-deelnemers uitgenodigd. Hier werd goed gehoor aan gegeven. De middag stond in het teken van passend onderwijs. We begonnen met een terug- en vooruitblik op het afgelopen POINT-jaar. Vervolgens werd het thema van de middag ingeleid met een presentatie met daarin (recente) cijfers over deelname aan speciaal onderwijs, het aantal thuiszitters en regionale verschillen in beide.

Na deze input warmden we ons op voor een discussie, dit deden we met een soort ren je rot waarbij we bepaalden of we zaken als veters strikken vinden horen bij het onderwijs of bij ouders. Toen iedereen was opgewarmd, was het tijd voor het echte werk: de stoelendans discussie. Waarbij we in steeds wisselde duo’s discussieerden over stellingen gerelateerd aan passend onderwijs en hoogbegaafdheid.

Na deze succesvolle discussie, was het tijd voor de posterpresentaties. De POINT-deelnemers presenteerden aan elkaar en de aanwezigen waar zij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt en wat zij dus volgend jaar gaan doen. Het zijn mooie praktijkonderzoeken die zijn opgezet en volgend jaar worden uitgevoerd. De posters vind je hier.

Het was een geslaagde afsluiting van een geslaagd jaar! Op naar volgend jaar!