Bijeenkomst 4, jaar 1

De eerste bijeenkomst van het nieuwe kalenderjaar vond plaats op donderdag 25 januari. We waren te gast op het bestuurskantoor van  Stichting Agora.

De bijeenkomst startte met een teambuildingsactiviteit met een kleine knipoog naar het praktijkonderzoek. We vormden namelijk steeds een logische rij op basis van verschillende onderwerpen. Met het praktijkonderzoek gingen we een aantal uur onder andere aan de slag met het schrijven van een logische redeneerlijn. Ook academisch schrijven stond op het programma.

Vervolgens gaf Anouke Bakx een lezing over visies op (hoog)begaafdheid in de school en differentiatiedillema’s. De presentatie gaf gedurende de hele dag stof tot nadenken. Iedereen heeft ook het boek ‘Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen’ ontvangen om hier verder over na te denken.

In de middag stonden twee inspirerende good practices op het programma. Jessica en Sabrine stuurden iedereen naar buiten om met een opdracht van de bovenschoolse plusklas aan de slag te gaan. Machteld liet ons een handige website en leuke opdracht zien rondom rekenen en wiskunde. Mooie en praktische voorbeelden!

We kijken terug op een volle, maar inspirerende dag, waarbij mooie handvatten voor de lespraktijk zijn aangereikt!