28-05-2024, bijeenkomst 7

We startten de dag met een korte check-in. Daarna gingen we over op de teambuilding. Dit keer een korte opwarmer genaamd de ‘paardenrace’, omdat we zoveel mogelijk tijd over wilden houden voor het werken aan het product. Na de opwarmer was het tijd voor productontwikkeling. We gingen aan de slag met het geven en verwerken van feedback op de inhoud van het product. Hiermee is de laatste (inhoudelijke) hand gelegd aan ons gezamenlijke product!

Na een welverdiende lunchpauze was het tijd om de afgelopen drie jaar te evalueren. We kunnen met elkaar concluderen dat POINT veel heeft opgeleverd, zoals mooie praktische producten, meer kennis over en vaardigheden in onderzoeksmatig werken, vertrouwen in eigen kunnen, nieuwe inzichten voor het onderwijs, meer kennis en aandacht voor hoogbegaafdheid in het onderwijs en een fijn netwerk. Verbeterpunten zijn genoteerd, zodat we die mee kunnen nemen naar nieuwe/andere POINT-werkplaatsen.

In de middag vond het eerste POINT Kennisfestival plaats. Een namiddag vol inspiratie en kennisdeling met professionals uit het onderwijsveld. De namiddag begon met een boeiende lezing van Jiska Peper, waarin zij ons meenam in de wereld van het (pré)puberbrein. Ze vertelde hoe de ontwikkeling van het brein invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de executieve vaardigheden van kinderen. Jiska bracht ons ook het inzicht dat er nog weinig hersenonderzoek is gedaan bij hoogbegaafde kinderen. Wel zijn er aanwijzing dat de hersenen van hoogbegaafde kinderen meer netwerken bevatten, wat mogelijk zorgt voor een betere integratie van verschillende hersenfuncties. Daarnaast ontkrachtte Jiska enkele hardnekkige neuro-mythes, zoals het idee dat jongens achterlopen in hun hersenontwikkeling. Ze sloot haar lezing af met een uitleg over hoe kennis over het brein de mindset van kinderen positief kan beïnvloeden.

Na deze inspirerende lezing was het tijd voor de POINT-markt. Hier presenteerden POINT073-deelnemers de waardevolle resultaten en opbrengsten van de afgelopen drie jaar. De tafels waren rijkelijk gevuld met inzichten en praktische toepassingen. Het was leuk om te zien dat er veel belangstelling vanuit het werkveld was voor wat we de afgelopen jaren hebben gedaan en bereikt. Met trots kunnen we terugkijken op een succesvol eerste POINT Kennisfestival!

Nog slechts één bijeenkomst en dan ronden we POINT073 af.