18-10-2022 Bijeenkomst 2, jaar 2

Dinsdag 18 oktober 2022 – Tweede bijeenkomst, jaar 2

Op dinsdag 18 oktober stond de tweede bijeenkomst van jaar 2 gepland. Deze bijeenkomst vond plaats op de pabo in Den Bosch, omdat ’s middags ook mensen van het Bossche leernetwerk aanhaakten tijdens de lezing van Lisette. Wederom een primeur!

Na een kop thee of koffie startten we de bijeenkomst met een teambuildingsactiviteit. De activiteit was een ‘zoek iemand die… bingo’, met als doel elkaar (nog) beter te leren kennen. Het was de bedoeling om de bingokaart zover mogelijk vol te krijgen, door bij elke stelling iemand te vinden die voldeed aan deze stelling.

Na de teambuilding stond het praktijkonderzoek op de planning. Nanke en Kim gaven uitleg over verschillende dataverzamelingsmethoden en hoe je deze kunt verkrijgen of opstellen. Na de uitleg zijn we aan de slag gegaan.

Ook dit jaar wordt er weer grootschalig onderzoek uitgevoerd door studenten, namelijk door Wilke Zwerus en Sophia van Stalborch. Na inventarisatie van de vraagstukken vanuit de scholen is er besloten dat het onderzoek zich gaat richten op het welbevinden van meer- en hoogbegaafde kinderen t.o.v. hun klasgenoten uit groep 5,6,7,8 bij het vak rekenen.

Na de lunchpauze vond er intervisie plaats over hoe POINT de school ingebracht kan worden. Er is een mooie lijst met ideeën opgesteld. De dag werd afgesloten met een lezing van Lisette Hornstra. Zij vertelde meer over (hoog)begaafdheid en motivatie, hoe motivatie gefaciliteerd kan worden en wat effecten zijn van de plusklas op motivatie.

Het was weer een informatieve en waardevolle bijeenkomst!