16 januari 2018, bijeenkomst 5, 2e jaar POINT

Omdat de vorige bijeenkomst door de plotselinge sneeuwaanval niet door was gegaan was er besloten om deze bijeenkomst uit te breiden naar een hele dag. Zo konden we eens lekker doorpakken op wat thema’s en interessante informatie tot ons nemen.

Allereerst vertelden Sven en Lisette over de voortgang van hun eigen onderzoek. Op deze manier blijven we,
naast het aanleveren van materiaal, ook op de hoogte van de fase van het onderzoek en kunnen we mee blijven denken.

Daarna presenteerde Ton het onderzoek dat hij met Maartje, Anouke en Lisette heeft uitgevoerd en geresulteerd heeft in een mooi artikel dat onlangs gepubliceerd is in het tijdschrift ‘Educational studies’. Elders op deze site is het artikel ook terug te vinden. Na een prima lunch vervolgden we deze informatieve dag met een lezing van Rianne vd Ven over HSP. Rianne ging onder andere in op het verschil tussen
hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit en legde uiteraard ook de link met ons thema, hoogbegaafdheid. Een interessant verhaal wat voor ons weer nieuwe linken en vragen opriep.

Tenslotte was er uiteraard ook nog tijd om zelf aan de slag te gaan met het eigen onderzoek. De verschillende onderzoeken bevinden zich in verschillende fases zodat er meer persoonlijke begeleiding plaatsvond en we hopen dat iedereen weer vervolgstappen kan zetten.