13-04-2023, Bijeenkomst 6, jaar 2

Na een kop thee of koffie startten we de bijeenkomst met een good practice, verzorgd door Aranka Kooijmans. Aranka vertelde meer over het portfolio waar KC de Sprong sinds dit schooljaar gebruik van maakt. Door middel van het portfolio wordt meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen gelegd en worden zij meer eigenaar van hun eigen leerproces. De ervaring van Aranka is dat leerkrachten beter weten waar leerlingen staan. Daarnaast zijn ouders en leerlingen meer betrokken bij het leerproces en is er een betere samenwerking tussen leerkrachten, ouders en leerlingen. Hetgeen waar een leerling op school mee bezig is, wordt nu ook vaker thuis besproken.

Na de good practice van Aranka, verzorgde Sietske van Viersen* een online lezing over het herkennen en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen met leesproblemen. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen hoogbegaafde leerlingen met dyslexie en hoogbegaafde leerlingen met (milde) leesproblemen. De lezing zorgde bij de POINT-deelnemers voor bewustwording van het bestaan van deze bijzondere doelgroep.

Na de lezing van Sietske namen we een kijkje op KC de Sprong. Daarna evalueerden we de dataverzameling voor het onderzoek van Wilke en Sophia (Radboud Universiteit). Fijn dat de meeste data nu verzameld is. Aan het einde van het jaar presenteren Wilke en Sophia de resultaten van het onderzoek.

De dag werd afgesloten met het werken aan het praktijkonderzoek. Voordat we aan de slag gingen, werd nog toegelicht hoe resultaten gerapporteerd moeten worden en hoe conclusies en aanbevelingen beschreven dienen te worden. Iedereen ging vervolgens verder met het eigen onderzoek, waarbij we aan de slag gingen met het voorbereiden van de dataverzameling, het analyseren van de resultaten of het raamwerk voor het praktijkartikel.

*Sietske van Viersen is universitair docent bij Universiteit Utrecht. Haar expertise ligt op het gebied van lezen, dyslexie en cognitieve ontwikkeling