10-03-2022 bijeenkomst 5, jaar 1

Donderdag 10 maart 2022 – vijfde bijeenkomst jaar 1 

De vijfde bijeenkomst vond weer fysiek plaats en dat was niet de enige reden waarom het een speciale bijeenkomst was. Tijdens deze vijfde bijeenkomst kwamen de verschillende POINT-werkplaatsen bij elkaar om samen een waardevol aanbod aan workshops voor de pabo-studieochtend te realiseren. Daarnaast vond de schoolleiders PLG plaats. 

De ochtend startte met de pabo-studieochtend. Deze ochtend bestond uit drie verschillende onderdelen, namelijk een lezing van Anouke, een interactieve dialoog met (hoog)begaafde (jong)volwassenen en verschillende workshops. Het doel van de ochtend was om te werken aan ‘goed leraarschap voor (hoog)begaafde leerlingen’. Mooi dat we dit hebben kunnen realiseren in de week van hoogbegaafdheid. 

Na de lunch kwamen we met POINT073 bij elkaar om aan onderzoek klein te werken. Tijdens de bijeenkomst was ruimte om in de onderzoeksgroepen verder te werken aan de onderzoeken. Hopelijk is iedereen weer een stapje verder gekomen. 

In de middag vond de schoolleiders PLG. Tijdens de PLG kwamen de schoolleiders van verschillende POINT-scholen samen om met hun POINT-leerkracht een veranderkundig spel te spelen. 

De dag werd afgesloten met een borrel en het uitreiken van een plantje voor elke POINT-school. Het plantje werd uitgereikt, omdat we met POINT de Best Practice-Based Research Award van de Eapril Conferentie hebben gewonnen. Daarnaast waren we genomineerd voor de Onderwijsprijs Noord-Brabant. Ondertussen weten we dat we ook deze prijs hebben gewonnen! We zijn ontzettend trots op de behaalde resultaten en dat willen we graag delen met alle POINT-scholen.