Studenten to the POINT

Even voorstellen

Allereerst zullen wij onszelf even voorstellen. Onze namen zijn Stefan van Balkom en Lieke Brok, wij zijn tweedejaars studenten aan de Fontys pabo in Tilburg. Stefan is in aanraking gekomen met POINT via Linda van Elderen. Stefan loopt elke dinsdagmiddag stage in de klas van Linda (Eureka klas op OBS de Blaak). Lieke is via Anouke Bakx in aanraking gekomen met POINT, dit door een onderzoek naar hoogbegaafdheid dat Lieke zou gaan uitvoeren. Wij zagen dit allebei als een verrijking en op deze manier kunnen wij ons bezighouden met een onderwerp wat voor veel pabo studenten redelijk onbekend is. Er is namelijk veel aandacht voor de leerlingen die aan de onderkant uitvallen. Het lijkt ons juist een uitdaging om de kinderen die aan de bovenkant uitvallen te begeleiden en uit te dagen.

Wij waren beiden aanwezig bij de bijeenkomst van 21 maart (POINT 6). Daar waren verschillende bestuurders uit België aanwezig. Het ging om een uitwisseling van kennis. Door middel van verschillende presentaties en gesprekken werd de informatie gedeeld. In kleine groepjes werd er gesproken over het zorgbeleid, plannen van aanpak en over te toekomst. Om daar als student bij te zitten is erg leerzaam en interessant. De verschillende visies van verschillende personen en groepen doet je zelf ook een beeld vormen over hoe wij een zorgplan voor hoogbegaafden op zouden zetten. Daarnaast was er vanuit België interesse in het lesaanbod op de pabo met betrekking tot hoogbegaafdheid.

Later op de dag was er een presentatie over motiveren. Voor ons was dit een diepere kijk in de belevingswereld van de leerling. We hebben informatie en handvatten gekregen over het motiveren in plaats van ‘moetiveren’. Dit is een actueel probleem wat niet alleen bij hoogbegaafde leerlingen speelt, maar voor een groot percentage leerlingen geldt. De kennis die wij opdoen kunnen wij weer delen met onze mede studenten en onze collega’s op de werkplek.

Wij hopen dat wij binnen POINT een aandeel kunnen zijn vanuit het oogpunt van de student. Wij verwachten meer inzicht te krijgen in de denkwijze van een hoogbegaafde leerling, zodat we de deze leerlingen beter kunnen signaleren, uitdagen, begeleiden en dit ook op papier kunnen verantwoorden bij een handelingsplan. We kijken nu al uit naar de volgende bijeenkomst!

Groetjes,

Stefan van Balkom en Lieke Brok