Mindset

De wijze waarop leerlingen kijken naar hun eigen vaardigheden en talenten zijn van groot belang voor hoe ze zich verder ontwikkelen. Leerlingen (maar ook volwassenen) kunnen verschillen in hun visie op intelligentie (theory of intelligence). Sommige leerlingen geloven dat hun talenten, vaardigheden en intelligentie vaststaan. Dweck (2006) noemt dit een fixed mindset. Een leerling met een growth mindset daarentegen gelooft juist dat je je talenten met hard werken kan ontwikkelen (Dweck, 2006; Yeager & Dweck, 2012).
Het label ‘hoogbegaafd’ kan leiden tot een fixed mindset volgens Mueller en Dweck (1998). Deze leerlingen weten van zichzelf dat ze slim zijn en door dit label kunnen ze dit gaan zien dat als onveranderbaar. Dat kan ervoor zorgen ze continu druk voelen om zichzelf te bewijzen. In het geval van een fixed mindset kunnen tegenslagen ervoor zorgen dat een leerling aan zijn of haar intelligentie twijfelen. Een begaafde leerling met een fixed mindset gaat daardoor mogelijk makkelijke taken opzoeken om falen te vermijden. Een leerling met een growth mindset weet dat je van fouten kan leren en ziet een mislukking niet als falen. Deze leerlingen zoeken juist uitdagingen op om daarvan te kunnen leren. Door middel van je feedback die je als leerkracht geeft, kan je bijdragen aan het stimuleren van een growth minddset.
In verschillende studies vindt Dweck ondersteuning voor haar theorie. Echter, niet iedereen is het eens over het bestaan van verschillende type mindsets. Andere auteurs konden de resultaten van Dweck niet repliceren (Li & Bates, 2017).

Tips voor de leerkracht
• Bespreek met leerlingen dat je talenten niet vaststaan, maar zich door hard werken kunnen ontwikkelen. Laat bijvoorbeeld zien dat het brein maakbaar is en dat er steeds nieuwe verbindingen in je hersenen ontstaan wanneer je nieuwe dingen leert.
• Probeer een leerling niet overmatig te prijzen en richt feedback niet op karaktereigenschappen of prestaties (‘Je hebt echt talent’), Richt feedback op het proces en de geleverde inspanning (‘dat heb je handig aangepakt’).
• Laat zien dat fouten maken mag en dat je daarvan leert. Bijvoorbeeld door te laten zien dat je als leerkracht ook wel eens een fout maakt en hoe je daarvan leert.

Referenties
Clinkenbeard, P. R. (2012). Motivation and gifted students: Implications of theory and research. Psychology in the Schools, 49(7), 622-630.

Dweck, C. (2006). Mindset: How you can fulfil your potential. Hachette UK.

Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence can undermine children’s motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 75(1), 33-52.

Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2012). Mindsets that promote resilience: When students believe that personal characteristics can be developed. Educational Psychologist, 47(4), 302-314.

Li & Bates (2017). Does mindset affect children’s ability, school achievement, or response to challenge? Three failures to replicate. http://mrbartonmaths.com/resourcesnew/8.%20Research/Mindset/Mindset%20replication.pdf

Handige links