Masterscripties

2020-2021

Jente Bijnen heeft in het kader van haar masterscriptie in studiejaar 2020-2021 deelgenomen aan POINT040. Vanuit de POINT-scholen kwam deze vraag naar voren: ‘Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen op het gebied van identiteit?’ Alle POINT040-scholen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Namens Jente hartelijk dank aan de POINT-leerkrachten en de kinderen van de POINT-scholen!

In de onderstaande video deelt Jente de belangrijkste bevindingen vanuit haar onderzoek.

In het kader van haar masterscriptie in studiejaar 2020-2021 heeft Eva Loonen deelgenomen aan POINT013. Zij heeft onderzoek gedaan naar het belang van de leerkracht-leerling relatie voor de prestaties van leerlingen. Alle POINT013 scholen hebben geparticipeerd in het onderzoek. Namens Eva een hartelijke dank aan alle POINT-leerkrachten en hun collega’s!

2019-2020

Joke Peijnenburg heeft in het kader van haar masterscriptie in studiejaar 2019-2020 deelgenomen aan POINT013. Vanuit de POINT-scholen kwam deze vraag naar voren: ‘Hoe kunnen leerkrachten in de reguliere klas het beste ondersteund worden in hun professionele ontwikkeling omtrent het onderwijzen van (hoog)begaafde leerlingen?’. Alle POINT-scholen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Namens Joke hartelijk dank aan de leerkrachten die de vragenlijst hebben ingevuld!

In de onderstaande video deelt Joke de belangrijkste bevindingen vanuit haar onderzoek naar leerkrachtprofessionalisering op het gebied van (hoog)begaafdheid.