15 november 2016 (Foto)verslag 2e bijeenkomst POINT

Op 15 november vond de tweede bijeenkomst van POINT plaats. Wederom een mooie, inhoudelijke bijeenkomst met een goede balans tussen kennis verwerven, ervaringen uitwisselen en vooral ook richting bepalen voor het vervolg. Ton van Houtert van de pabo Tilburg opende de bijeenkomst met de vraag wat iedereen op school doet om zijn team mee te krijgen. Na het uitwisselen van succesvolle interventies heeft Derk Lettink , leerkracht van groep 1-2 van basisschool Driecant, ons met voorbeelden uit zijn praktijk laten zien hoe hij omgaat met de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in zijn groep en hoe hij hoogbegaafde kinderen begeleidt op school. Daarna heeft Jolanda Mathijssen van Tranzo Tilburg University,  haar ervaringen rondom het werken met een academische werkplaats met ons gedeeld. Maartje van den Brand van Plein013, zorgde voor een terugkoppeling van de vorige bijeenkomst waarbij ze de gemeenschappelijke leervragen in kaart bracht. Jaap Denissen van Tilburg University,  heeft een presentatie gegeven over wat de wetenschap kan betekenen voor de praktijk. Daarna heeft Anouke Backx, lectoraat Fontys, ons laten zien hoe de cyclus van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in zijn werk gaat.

Na de verschillende presentaties kwam er een moeilijk moment. Kiezen…bij welke van de twee onderwerpen sluit je aan? Signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters of motiveren en begeleiden van hoogbegaafde kinderen? Nadat iedereen dan toch een voorlopige keuze gemaakt had, gingen de twee groepen aan de slag. In de groepen zijn vragen naar boven gekomen die de leerkrachten graag samen met de wetenschappers zouden willen onderzoeken. Door de weten-schappers werd uitleg gegeven over hoe je wetenschappelijke literatuur kunt vinden en iedereen kreeg ook een opdracht mee voor de volgende keer. Als de betrokkenheid en het enthousiasme van de groep garant staan voor de resultaten gaan we heel veel bereiken de komende twee jaar!