European Talent Point

POINT is een European Talent Point!

POINT013, POINT040 en POINT073 maken alle drie als European Talent Point deel uit van het European Talent Support Network (ETSN). We zijn daarmee ook vertegenwoordigd in de Klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling is het de missie van NTCN om bij te dragen aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen in Nederland. Als European Talent Point kunnen we o.a. deelnemen aan klankbordgroepen en NTCN-activiteiten. We hopen anderen te kunnen inspireren met onze werkwijze binnen de POINT-werkplaatsen en hopen ook van anderen te leren, om zo talentontwikkeling en creativiteit te stimuleren en optimaliseren.

Op de website van het ETSN is een kaart te vinden met alle (Associated) European Talent Centres en Talent Points. POINT013, POINT040 en POINT073 worden nu ook op deze kaart vermeld als European Talent Points!