Blog POINT-bijeenkomst 4 juli 2017

Studenten to the POINT 4 juli 2017

Deze laatste bijeenkomst van POINT werd geopend door Marius Liebregts. Hierin blikte hij terug op het afgelopen jaar. Daarbij werd er stilgestaan bij de huidige ontwikkelingen en alle opbrengsten van dit jaar. Bij de bijeenkomst van vandaag waren ook directieleden van de aangesloten basisscholen.

Als we terugkijken op de bijeenkomsten waar wij bij waren, riep het bij ons vragen op. Onze handen jeukten om er zelf ook extra mee aan de slag te gaan. We hebben de afgelopen maanden soms kleine stukjes van een onderzoek opgevangen, maar ons er niet in verdiept. Daarom was het extra interessant om te zien hoe ver iedereen al was. Stiekem zochten we zelf tijdens de presentaties al naar manieren om het onderzoek verder vorm te geven, wij wilden zelf ook aan de slag.

Een aantal maanden geleden kwam er op de PABO een oproep om deel te nemen aan een onderzoek met betrekking tot hoog begaafdheid, dit onder leiding van Ton en Houtert en Anouke Bakx. Helaas waren er weinig aanmeldingen om te starten met dit project. Dit was voor ons dan ook de aanleiding om aan de bijeenkomsten van POINT mee te doen.
Volgend jaar sluiten wij ook weer aan bij de bijeenkomsten. Wij blijven een blog schrijven en zullen daarnaast ook een andere rol gaan vervullen.

We hebben de afgelopen periode onwijs veel opgestoken en geleerd over hoogbegaafdheid in het basisonderwijs. Van het signaleren bij jonge kinderen tot het aanbieden van verdieping en verrijking bij de oudere leerlingen. Stefan heeft tijdens zijn stage bij Linda van Elderen een project ontworpen en begeleid dat draaide om muziek. Daarbij was er aandacht voor de verschillende talenten in de klas en het kunnen benoemen daarvan, het ontwerpen van een eigen muziekstuk en daar zelf een actieve rol in nemen. Daar heeft Stefan geleerd hoe het is om een plusklas te voorzien van de behoefte waar de kinderen om vragen of nodig hebben.

Lieke is vooral in de reguliere klas bezig geweest met het differentiëren. Zo heeft ze verscheidene activiteiten ontworpen waarbij de hoogbegaafde leerlingen werden uitgedaagd om de context los te zien van het verband. Daarnaast heeft ze tijdens de les andere stof aangeboden en leerlingen gestimuleerd om zelfredzaam te worden door leerlingen die het aankunnen te laten kiezen hoe ze hun dag/les indelen.

We kijken uit naar volgend jaar, we hopen dat we hierin nog meer opsteken en dit weer in de praktijk kunnen gaan toepassen.

You’ll hear from us 😉