Bijeenkomst 7, jaar 1

Dinsdag 28 mei was de zevende bijeenkomst van POINT-Zaanstreek alweer. We waren ditmaal te gast bij het Dienstencentrum van Zaan Primair.

We begonnen de bijeenkomst met de teambuilding traffic jam. Dit is een soort interactieve puzzel die ook erg geschikt is om met (hoogbegaafde) leerlingen te doen. Het stimuleert onder andere probleemoplossend denken en doorzettingsvermogen.

Daarna vertelde Pauline over plusklas next level. Deze plusklas biedt terugkomdagen aan voor oud-plusklas deelnemers van Zaan Primair die nu in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zitten. Mooi dat dit wordt aangeboden!

Aansluitend stonden we stil bij onderzoeksethiek, specifiek bij de ethische punten die bij praktijkonderzoek komen kijken. Bij praktijkonderzoek binnen een school ben je namelijk zowel onderzoeker als collega of leerkracht van de respondent. Je hebt voorkennis maar moet ook objectief blijven. Het was goed om hier met elkaar over in gesprek te gaan.

Na de pauze sloot Sven Mathijssen online bij ons aan om over zijn promotieonderzoek naar aanwijzingen voor hoogbegaafdheid in menstekeningen van kinderen te vertellen. Er is nog meer onderzoek nodig, maar de resultaten laten al interessante en behulpzame bevindingen zien!

De rest van de middag stond in het teken van het werken aan de onderzoeksposters. De opzet van de praktijkonderzoeken staat grotendeels, er gaat weer veel waardevols onderzocht worden!