Bijeenkomst 5, jaar 1

Donderdag 14 maart was het tijd voor de vijfde bijeenkomst. We waren te gast bij de IPABO locatie in Amsterdam. We zaten in het Speleon, een voorbeeldlokaal voor kleuteronderwijs. Een inspirerende omgeving met allerlei hoeken en zelfs een huis op palen.

We startten de bijeenkomst met een teambuilding gericht op het krijgen van inzicht in elkaars verschillende denk- en werkwijze en de kracht die van die verschillen uitgaat. We ontdekten dat we verschillende denk- en werkstijlen hebben en concludeerden dat dit een verrijking voor onze werkplaats is.

Aansluitend stond het praktijkonderzoek op het programma. We bespraken waar een goede onderzoeksvraag aan moet voldoen. Daarnaast was er vooral de ruimte om zelf verder te werken.

De zon scheen goed, dus we lunchten lekker buiten. Hier vervolgden we de bijeenkomst met een presentatie van Annemarie. Zij vertelde hoe je begaafde (jonge) leerlingen kunt motiveren. Hierbij ging ze in op het ondersteunen van de drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en relatie. Vervolgens deelde Annemarie ook de visie van het Speleon. Een interessante presentatie die ons genoeg gespreksstof en stof tot nadenken gaf.

Na alle informatie was het tijd om met elkaar het Speleon te verkennen. Aan de hand van de denksleutels en de hogere orde denken integratie matrix, dachten we na over hoe we jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen uitdagen in de verschillende hoeken. Het was fijn om hierover uit te wisselen.

We sloten de dag af met sparren over het thema voor het wetenschappelijk onderzoek. Input vanuit de praktijk is de basis voor het thema van het grootschalige wetenschappelijke onderzoek.

Het was een inspirerende en productieve dag!