Bijeenkomst 3, jaar 1

Op dinsdag 22 november vond de derde POINT-bijeenkomst plaats. We waren te gast op CBS De Evenaar: een van de twee scholen waar de Kangoergroep zich bevindt.

We begonnen de ochtend met een teambuildingsactiviteit gericht op duidelijk communiceren, namelijk een tangram. Dit deden we ter voorbereiding voor het tweede onderdeel van de dag: praktijkonderzoek.

Met het praktijkonderzoek gingen we aan de slag met twee onderdelen: de probleemstelling en literatuurverkenning. We schaafden de probleemstellingen bij en we gingen in op waar en hoe je bronnen zoekt en hoe je deze bronnen vervolgens beoordeelt en leest. De eerste bruikbare bronnen voor de praktijkonderzoeken zijn gevonden.

Vervolgens gaf Sietske een presentatie over haar (promotie)onderzoek naar hoogbegaafdheid en dyslexie. We werden meegenomen in waarom dyslexie bij hoogbegaafde leerlingen lastiger te herkennen is, waarom milde leesproblemen geen gemaskeerde dyslexie zijn, en wat hoogbegaafde leerlingen met dyslexie qua begeleiding nodig hebben. We hebben veel opgestoken van deze presentatie!

Verder speelden we feit of fabel van enIQma en werden we ge├»nspireerd door de good practice van Jessica. Jessica vertelde hoe er thematisch onderwijs wordt gegeven in de Kangoeroegroepen van Agora.

Het was een succesvolle dag waarop we weer mooie stappen hebben gezet!