Bijeenkomst 2, jaar 1

Donderdag 12 oktober 2023 was de tweede bijeenkomst van POINT-Zaanstreek. Dit keer vond de bijeenkomst ook plaats in de Zaanstreek. We startten met twee teambuildingsactiviteiten: de ene gericht op bespreken hoe we erbij stonden en de ander was gericht op elkaar en elkaars namen beter leren kennen.

Sabrine en Vanessa verzorgden de eerste good practice van het jaar. Zij vertelden over filosoferen in de klas. Hiervoor hadden ze verschillende materialen meegenomen die we konden bekijken en uitproberen. We hebben veel inspiratie opgedaan om zelf (meer) aan de slag te gaan met filosoferen in de klas! Aansluitend gaf Mariska een rondleiding door haar school, obs De Kweekvijver. Hierbij vertelde ze ook wat de school op het gebied van creativiteit, muziek en (hoog)begaafdheid doet. Mooi om te horen en zien.

Vervolgens was het tijd om een start te maken met de praktijkonderzoeken. De probleemanalyse stond tijdens deze bijeenkomst centraal. Er werd individueel gebrainstormd over ‘problemen’. Ook namen we de rol van critical friends aan om ook samen het probleem verder te verkennen. Er zijn goede en concrete vraagstukken naar voren gekomen. Een mooie basis voor de onderzoeken is gelegd.

Tot slot verzorgde Anouke Bakx een presentatie over welke verschillende perspectieven mensen over hoogbegaafdheid kunnen hebben en welke theoretische modellen daarbij passen. Het was fijn om alle perspectieven en modellen goed op een rijtje te zien en te bespreken.

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag!