7 november 2017, 3e bijeenkomst 2e jaar POINT

Deze bijeenkomst zijn we te gast op De Vonder in Moergestel. Maartje opent met enkele mededelingen, waarbij ze oa. terugkomt op de wensen van eenieder zoals vorige bijeenkomst geuit. Een aantal zaken zullen in de komende bijeenkomsten als thema terugkomen.

Vandaag sluit ook Vic Peeters aan. Hij gaat opnames maken van onze bijeenkomst(en) en zal de komende periode ook kennisclips gaan maken, die we dan op onze site kunnen plaatsen.

Hierna nam Lotte het woord om te vertellen over het ontwikkelingsgerichte werken bij de kleuters op de Vonder. Met  mooie praktijkvoorbeelden geeft ze aan waarom en hoe er gewerkt wordt en dat dit er (dus) ook voor zorgt dat de verschillende groepen met verschillende uitwerkingen van hetzelfde thema bezig kunnen zijn. Dit omdat je uitgaat van wat de kinderen inbrengen en wat hun (persoonlijk) doel is. Begaafde kinderen lijken op deze manier ook goed aan hun trekken te kunnen komen en op hun niveau aangesproken worden. Ook de parels (voorbeelden) en puzzels (doorgaande lijn in hogere jaren) worden besproken.

Jade Brouns is als stagiaire van de KU Leuven dit jaar aangesloten bij onze bijeenkomsten en ontdekte dat er steeds bepaalde uitspraken werden gedaan. Dit zijn met name uitspraken die aangaven dat de collega’s nog steeds zoekende zijn over het draagvlak en de implementatie in hun school. Ze bespreekt daarna haar (theoretisch) onderzoekje rondom deze implementatie van onderwijsvernieuwing waarin ze een aantal fases onderscheidt (adoptiefase, implementatiefase, institutionaliseringsfase). Deze presentatie heeft ze onlangs ook voor de directeuren gehouden.

Gea Spaans (NRO) vertelt hierna nog wat de rol van de vlogs zou moeten zijn en vraagt nogmaals of er enkele collega’s zijn die mee willen doen. Ze weet enkele collega’s te overtuigen om in ieder geval de eerste stappen te zetten.


Na een pauze wordt er vanuit een school een casus ingebracht die we gezamenlijk besproken hebben. Deze aanpak is niet eerder gehanteerd maar bevalt eenieder goed, dus dit gaan we vaker doen.

Tenslotte is er de werktijd. Hier is echt behoefte aan want de onderzoeken beginnen nu echt (goed) te lopen.

Omdat er aansluitend een informatiemiddag is voor het hele werkveld over signaleringsinstrumenten moeten we vandaag wat eerder de POINT middag afronden en sluiten we allen aan bij deze informatiemiddag. Een registratie hiervan is te vinden onder de knop ……..