5 september 2017 1e bijeenkomst tweede jaar POINT

Op 5 september vond de eerste bijeenkomst van het tweede jaar POINT plaats. Maartje opent de 1e bijeenkomst van dit jaar en heet iedereen welkom. Anouke en Maartje hebben voor iedereen een kaarsje gekocht met de tekst ‘so happy to see you’ om dit 2e jaar goed te beginnen. Een warm welkom dus!

Daarna stelt Ton de vraag hoe het met de onderzoeksposters op school is. Heeft de poster een mooie plek gekregen? Leidt de poster tot een gesprek over de inhoud ervan? wat kun je doen om de poster en daarmee de inhoud van het onderzoek bespreekbaar te maken.

Dit verschilt per school. Op sommige scholen heeft de poster al een prominente plek gekregen en ook al aandacht binnen het team, op andere scholen moet de poster nog gepresenteerd worden. De manier waarop er per school aandacht aan besteed wordt is heel belangrijk, omdat dit een aanleiding is de inhoud ervan bespreekbaar te maken binnen het team. De deelnemers van POINT zijn zich bewust van de rol van de ambassadeurs van de school.

Ton geeft ook aan dat er ruimte is in het programma voor inbreng vanuit de deelnemers. Waar is behoefte aan? Welke onderwerpen moeten er aan bod komen? Welke sprekers/ experts moeten we uitnodigen? Hier wordt in kleine groepjes over gebrainstormd en de input wordt meegnomen.

Lisette geeft nog een korte toelichting op haar onderzoek over motivatie en de acties die hier nog voor nodig zijn vanuit de deelnemers van POINT.

Daarna is er nog werktijd om aan het eigen onderzoek te werken. De deelnemers gaan in groepjes uit elkaar om de informatie rondom hun onderzoek uit te wisselen en hierover verder in gesprek te gaan.

Het was weer een geslaagde POINT-bijeenkomst.