30 mei 2017 8e bijeenkomst POINT

Bijeenkomst 30 mei 2017

Maartje opent de bijeenkomst. Er heeft een eerste terugkoppeling aan de stuurgroep plaatsgevonden over POINT en wat er tot nu toe is gedaan/ bereikt. De stuurgroep is erg enthousiast en gaf complimenten over wat er tot nu toe gedaan en bereikt is.

Na de opening heeft Maartje haar good practise gepresenteerd. Dit ging over Talent (full time onderwijs voor hoogbegaafden, georganiseerd vanuit Plein013). Maartje stelt zelf als eerste de kritische vraag of dit wel een good practise is. Is het wenselijk de hoogbegaafde kinderen buiten het reguliere onderwijs te plaatsen in een speciale klas? Dit levert meteen een mooie discussie op. In hoeverre is geld nu leidend? Hoe zorg je in een reguliere setting voor voldoende ontwikkelingsgelijken? Wat is er nodig om dit onderwijs succesvol te maken? Erg interessant om hierover eens met elkaar van gedachten te wisselen. De betrokkenheid bij de discussie was dan ook hoog. Na deze zinvolle discussie heeft Maartje meer verteld over de werkwijze van Talent.

Na een deel van de presentatie mochten de deelnemers van POINT in kleine groepjes in gesprek met een kind uit de Talentklas. De kinderen konden heel goed vertellen wat voor hen het verschil is tussen hun oude klas en deze talentklas. Ook werd er goed uitgelegd hoe er gewerkt wordt in deze talentklas. De kinderen vertelden voluit en er werden ook veel verdiepingsvragen gesteld om meer te weten te komen over de werkwijze van de talentklas. Bij sommige groepjes kregen de leerkrachten bijna geen kans om vragen te stellen, omdat de kinderen zo enthousiast het vertellen waren.

Na de interviews met de kinderen, heeft Maartje haar presentatie afgemaakt en toen gingen de deelnemers alleen of met hun groepje aan de slag met het eigen onderzoek en het ontwikkelen van de poster behorend bij dit onderzoek. Dit deden ze samen met de onderzoeker die hen begeleidt.
Er is heel hard gewerkt. De eerste posters zijn al ingeleverd en iedereen is weer een stuk verder op weg met zijn of haar onderzoek. Het samen praten over de vragen van het onderzoek levert veel interessante discussies op die uiteindelijk leiden tot een betere concretisering van de vraag of het onderzoeksonderwerp. Waar de deelnemers enkele weken geleden nog flink aan het ‘zwemmen’ waren, begint het onderzoek nu echt concrete vormen aan te nemen.

Een productieve bijeenkomst dus!

Op 4 juli vindt de laatste bijeenkomst plaats van dit schooljaar.