29-10-2020 Bijeenkomst 2, jaar 5

Dinsdag 29 oktober 2020 – Tweede bijeenkomst, jaar 5

De tweede POINT-bijeenkomst vindt dit keer plaats op een externe locatie. Anouke opent de bijeenkomst en vertelt over de Top 20 Principes. Iedereen krijgt drie exemplaren mee. Wat een leuke start van de dag! Vervolgens gaan we naar buiten en doen we een check-in met de vraag: Welke eigenschap zou je graag willen bezitten? Het is een mooie manier om elkaar beter te leren kennen en de dag positief te beginnen.

Daarna deelt Luc zijn good practice: Lesmateriaal van het Wereld Natuurfonds (WWF). De werkbladen gaan over de natuur, het klimaat en duurzaamheid. De lessen zijn voor alle leerlingen interessant, maar ook zeker voor (hoog)begaafde leerlingen!

Ook dit jaar zal weer een grootschalig POINT-onderzoek plaatsvinden. In kleine subgroepen gaan we in gesprek over de meegebrachte vraagstukken vanuit de scholen. Fijn dat iedereen zoveel mooie ideeën heeft! Anouke, Sanne en de masterstudenten bespreken samen wat interessante onderzoeksvragen kunnen zijn. Zo zal dit jaar onder andere onderzocht worden wat (hoogbegaafde) leerlingen wel en niet fijn vinden aan hun leerkracht. Hopelijk leveren deze onderzoeken weer veel moois op voor wetenschap én praktijk.

Aan het eind van de ochtend staat iets nieuws op het programma: intervisie. Iedereen heeft een kind-casus meegenomen vanuit de praktijk. In kleine groepen gaan we met twee casussen aan de slag. Er worden mooie vragen gesteld en goede adviezen gegeven.

Na de lunchpauze geeft Djoerd de Graaf online een korte presentatie over het onderzoek naar de plusklassen. Vervolgens gaan we naar buiten en aan de hand van een leuke verwerkingsopdracht met elkaar in gesprek.

Tot slot geeft Kim nog een korte opfris-presentatie over de onderzoekscyclus. Daarna is ruimte om samen aan de slag te gaan met het invullen van de poster. Het was een fijne, afwisselende en productieve POINT-dag!