29-06-2023 Bijeenkomst 8, jaar 3

Op 29 juni 2023 vond de laatste bijeenkomst van POINT plaats in hotel de Druiventros. Deze bijeenkomst vond plaats met de drie werkplaatsen: POINT013, POINT073 & POINT040. 

De bijeenkomst werd afgetrapt met een teamactiviteit waarbij samenwerking centraal stond. Hierbij werd de groep opgesplitst in 4 teams met deelnemers van de verschillende werkplaatsen. Zij kregen als opdracht om door een zo effectief mogelijke samenwerking, zoveel mogelijk punten te verdienen. De groepjes gingen vol enthousiasme aan de slag en door goede afspraken te maken over de samenwerking, werd er ook een goed resultaat behaald in de afzonderlijke groepjes. 

Daarna volgde de onderzoekenmarkt waarin POINT040 de producten presenteerden die ze de afgelopen maanden ontwikkeld hebben. Er was een zeer grote diversiteit aan ontwikkelde producten; van kwaliteitskaarten tot materialen die in zetten zijn om leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid te begeleiden. De deelnemers van POIN013 en POINT073 waren erg enthousiast over de ontwikkelde producten. 

Na de wandelpauze lichtten de studenten uit de verschillende werkplaatsen het wetenschappelijk onderzoek toe dat ze hebben uitgevoerd: 

  • Wilke en Sophia (POINT073) richtten zich op de invloed van ervaren differentiatie in het rekenonderwijs van bovenbouw basisschoolleerlingen (groep 6 t/m 8) op de sense of belonging (het gevoel van verbondenheid), het algemeen welbevinden, de achievement emoties (emoties die bij de (reken)taak komen kijken) en task value (de waarde die aan de (reken)taak toegekend wordt). Ook onderzochten Wilke en Sophia of er verschillen waren tussen hoogbegaafde leerlingen en niet hoogbegaafde leerlingen op de verschillende gebieden. 
  • Roeline (POINT040) heeft onderzoek gedaan naar jonge hoogbegaafde kinderen in kinderopvang en peuterspeelzalen in Nederland. In haar onderzoek wilde ze antwoord krijgen op de vraag of medewerkers in de kinderopvang en in groep 1/2 van de basisschool hoogbegaafde kinderen kunnen singlaren.  
  • Linde en Nienke (POINT013)maakten gebruik van een mixed-method onderzoeksmethode om antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Op welke wijze hangen de self-efficacy, collective-efficacy en distributieve rechtvaardigheid van de onderwijsprofessionals samen in het signaleren en ondersteunen van HB-leerlingen? 

Na de lunch sloten de schoolleiders aan om de certificaatuitreiking van POINT040 en de onderzoekenmarkt over de onderzoeken van POINT013 en POINT073 bij te wonen. Anouke en Willem Kock verwelkomden de schoolleiders met een inspirerend woordje en daarna was het tijd om de werkplaatsen op te splitsen. 

POINT040 ging over op de certificaatuitreiking. Alle deelnemers van POINT040 werden individueel naar voren geroepen om een certificaat voor deelname aan POINT in ontvangst te nemen. Gefeliciteerd allemaal! De werkplaatsen POINT013 en POINT073 gingen verder met een onderzoekenmarkt, waarbij de deelnemers van PONT073 meer vertelden over het uitvoeren van hun onderzoek en deelnemers van POINT013 vertelden over de onderzoeksopzet a.d.h.v. hun onderzoeksposters.  

Na de onderzoekenmarkt en de certificaatuitreiking werden de werkplaatsen weer samengevoegd om te kijken en luisteren naar de presentatie van het eindproduct van POINT040. Zij gaven een sneak preview van het product dat zij in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen aan het ontwikkelen zijn. Tijdens de sneakpreview werd het ontwerpproces toegelicht en werd kort verteld waaruit het product bestaat.

Het inhoudelijke deel van het programma werd afgesloten met een lezing van Prof. Dr. Stefan Bogaerts. Zijn lezing ging over “Versterken van Succes: Een (Realistische) Positieve Benadering van Hoogbegaafdheid in het Onderwijs.” Hierin nam hij ons mee in een (realistisch) positieve benadering van hoogbegaafdheid in het onderwijs. Na deze inspirerende lezing werd de laatste bijeenkomst op een informele wijze afgesloten met een borrel.