28-11-2023, Bijeenkomst 3, jaar 3

Na een teambuildingsactiviteit, waarbij de POINT-deelnemers bekende paren moesten vormen, gingen we hard aan de slag met de volgende fase van productontwikkeling (focus bepalen). De mindmaps die we de vorige keer op papier gemaakt hebben, waren nu gedigitaliseerd, zodat iedereen goed kon bekijken wat er allemaal opgeschreven was. Allereerst zijn we de mindmaps gaan uitbreiden met de informatie die we verzameld hadden. De resultaten uit de vragenlijsten die we hebben uitgezet bij collega’s, de input van de ervaringsdeskundigen en informatie uit de literatuur werden toegevoegd aan de mindmaps. Na de pauze gingen we plenair met elkaar in gesprek over wat we allemaal te weten zijn gekomen. Op deze manier werd steeds helderder waar ons product zich op moet gaan richten en wat de eerste ontwerpcriteria zijn.

Vervolgens bekeken we de interviewleidraad die Evie (masterstudent) heeft opgesteld voor het onderzoek dat binnen POINT073 uitgevoerd zal worden. Daarna gingen we aan de slag met ons eigen praktijkonderzoek. Er was ruimte om verder na te denken over of verder te werken aan de implementatie van het onderzoek d.m.v. een product. De good practice was het POINT-040 product KarakterKracht. Alle deelnemers ontvingen een exemplaar. Gezamenlijk bekeken we de verschillende onderdelen van KarakterKracht en vervolgens kregen de deelnemers de gelegenheid om na te denken hoe ze dit product in hun eigen onderwijspraktijk in kunnen zetten.

De dag werd afgesloten met een lezing van Mare van Hooijdonk* over creativiteit bevorderen in de klas. In het dagelijkse leven komen kinderen allerlei problemen tegen. Het is zaak dat zij leren om problemen op te lossen en daar kan creativiteit voor gebruikt worden.

We kijken terug op een bijeenkomst waarin belangrijke stappen zijn gezet voor ons gezamenlijke product en waarin weer ideeën op zijn gedaan voor de eigen onderwijspraktijk.

*Universitair Docent aan de Radboud Universiteit waar ze haar onderzoek over creativiteit in het basisonderwijs voortzet. Mare heeft ook een aantal jaren lesgegeven op een basisschool.