27 oktober 2017, studiedag in Nijmegen

Studiedag Nijmegen POINT 27 oktober 2017,

Na een gezellig goed voorbereide treinreis werden we op de Radboud universiteit van Nijmegen ontvangen door Sven. Er stond koffie, thee en wat lekkers klaar en ook de eerste gasten stonden al klaar om ons vanuit het CBO Vooruitwerklab van informatie te voorzien. Het Vooruitwerklab is een voorziening van het samenwerkingsverband Ijssel/ Berkel en heeft veel overeenkomsten met de voorzieningen (intermezzo en talent) die wij hebben. Uitgangspunt voor deelname van de kinderen is handelingsverlegenheid van de school. Mooie term die ze gebruikten waren de ‘parels en de puzzels’ die benoemd werden en achteraf gezien hadden we daar misschien nog wat langer op door kunnen gaan, want zeker de puzzels kwamen ons bekend voor en samen hadden we best even verder willen puzzelen. Nu hebben we mooie vliegtuigjes gemaakt en kwam bij enkelen het kind weer naar boven.

 

Hierna was er tijd voor een door Sven goed verzorgde lunch en konden de benen even gestrekt worden. Inmiddels waren ook twee leden van de PO raad aangesloten en kon er al wat informeel met hen gesproken worden.

Na de pauze verzorgde Maartje op de voor haar kenmerkende spontaan enthousiaste manier een korte presentatie over POINT en verzorgde Derk een inspirerende PITCH POINT waarin hij erg goed duidelijk maakte wat POINT voor hem betekent en wat het hem al gebracht heeft. Beide presentaties gaven goed weer met welk enthousiasme er binnen POINT gewerkt wordt en dit werd ook goed waargenomen door de mensen van de PO raad. De vice voorzitter, Anko van Houpen, ging daarna met ons in gesprek over de werkplaats als fenomeen en gaf aan dat hij hoopt dat dit de komende jaren voortgezet kan worden.

                                                                         

Tenslotte nam Mare van Hooijdonk ons mee in haar promotieonderzoek naar creativiteit. Naast leerkracht op basisschool de VERWONDERING heeft ze zich ook in de materie van Creativiteit verdiept en ons daar deelgenoot van gemaakt. Het was een inspirerend verhaal dat ons genoeg denk en gespreksstof heeft opgeleverd.
Tenslotte hebben we samen nog een heerlijk getafeld in Nijmegen en daarna de trein weer naar het zuiden genomen, napratend en nagenietend van een mooie studiedag.