26-10-2023, Bijeenkomst 2, jaar 3

De bijeenkomst werd gestart met een korte teambuildingsactiviteit, waarmee de hersenen geactiveerd werden. Vervolgens gingen we aan de slag met productontwikkeling. Vandaag stond de fase verdiepen op het programma. We verdiepten ons in de thema’s taal, eigenaarschap van leerlingen en professionele ruimte door mindmaps te maken en daarop al onze (voor)kennis, gerelateerd aan het thema, op te schrijven. Vervolgens doken we de literatuur in en werden de mindmaps aangevuld met kennis uit literatuur. Samen besloten we welke experts en ervaringsdeskundigen we willen bevragen t.a.v. de thema’s.

Na weer mooie stappen te hebben gezet voor ons gezamenlijke product, sloten een aantal pabostudenten aan bij de bijeenkomst. Deze pabostudenten doen een project over hoogbegaafdheid en wilden voor hun project nog wat vragen voorleggen aan de POINT-deelnemers. De POINT-deelnemers gaven tips die de studenten mee kunnen nemen om hun project succesvol af te ronden. Vervolgens gingen we kort in op wat Evie (masterstudent) dit jaar voor onderzoek zal gaan uitvoeren. Het onderzoek van dit jaar zal een vervolg zijn op het onderzoek van vorig jaar.

Na de lunchpauze stond de workshop van Jan van Nuland op de planning. Jan nam ons mee in zijn workshop ‘leren essentiële vragen stellen’. Het was een waardevolle workshop met handreikingen die meteen toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk. Vervolgens was er een uur de tijd om verder te gaan met het eigen praktijkonderzoek. Na een korte pauze verzorgde Fannie van Schaik een good practice over 40 vragen voor verrijking, het product dat zij samen met Suzan Valkenburg, in samenwerking met OMJS, heeft ontwikkeld binnen POINT. We eindigden de dag met het geven van feedback op de factsheets die zijn gemaakt voor de ouders en leerkrachten die vorig jaar hebben deelgenomen aan het wetenschappelijke onderzoek voor POINT073.