26-01-2023 Bijeenkomst 4, jaar 3

We waren opnieuw te gast op een van de scholen van stichting Best Onderwijs, ditmaal op Kindcentrum de Klimboom. We begonnen de dag met een rondleiding door de school. Het blijft interessant om te horen en te zien hoe verschillende scholen hun onderwijs inrichten!

Vervolgens gingen we weer aan de slag met productontwikkeling. We werkten ons productidee verder uit en dachten na over de unique selling points van het product. Hiermee nemen we contact op met een uitgever, spannend!

Na een pauze maakte iedereen een start met het beschrijven van het materiaal dat zij hebben aangeschaft. Later dit schooljaar zullen de materiaalbeschrijvingen op de website worden geplaatst.

Aansluitend stond het grootschalige onderzoek op het programma. We bekeken de informatiebrieven en de meetinstrumenten voor het onderzoek. Er werd een kritische blik op geworpen wat resulteerde in goede feedback. Hier kan Roeline weer mee verder!

Tussen al het harde (denk)werk door was het tijd voor een ontspannende activiteit, namelijk Picasso. We ’tekenden’ een tekening op elkaars ruggen en uiteindelijk tekende één iemand dat op papier. Er kwamen mooie creaties tevoorschijn, die de ene keer meer op de oorspronkelijke tekening leken dan de andere keer.

Na de teambuilding dook iedereen weer achter de laptop om aan de eigen praktijkonderzoeken te werken. Tot slot kwam Marianne den Otter langs om een presentatie te geven over het belang van (h)erkenning van hoogsensitieve leerlingen en professionals. Dit belang is ons zeker duidelijk geworden tijdens deze interessante lezing!

Het was weer een productieve en inspirerende dag!