26-01-2021 Bijeenkomst 4, jaar 5

Dinsdag 26 januari 2021 – Vierde bijeenkomst, jaar 5

Vanwege de aangescherpte maatregelen vindt de vierde POINT-bijeenkomst online plaats. Nadat we kort hebben bijgepraat, geven Kim en Elise een workshop over meetinstrumenten. Binnenkort starten de POINT-leerkrachten namelijk met het verzamelen van data voor hun eigen praktijkonderzoek.

Na een korte pauze is het tijd voor de mededelingen. Zo vertelt Elise over de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’ en over de pabo-studiedag. Daarnaast is een POINT-jaarboekje gemaakt van het afgelopen schooljaar en een deel van dit schooljaar. Iedereen ontvangt een eigen exemplaar en ook exemplaren om aan collega’s mee te geven. Het jaarboekje is een mooi overzicht van wat we de afgelopen tijd gedaan en bereikt hebben!

Vervolgens geeft Tessa Weyns een heel mooie presentatie over haar onderzoeken naar sociale relaties in de onderwijscontext. Hierbij heeft Tessa ook specifiek gekeken naar de (hoog)begaafde leerlingen. Tijdens en na afloop van de presentatie worden goede vragen gesteld en ontstaan mooie gesprekken. Heel interessant om van Tessa te horen welke percepties (hoog)begaafdheid oproept bij leerkrachten. Dit benadrukt maar weer dat het belangrijk is om meer kennis te delen over (hoog)begaafdheid!

Tot slot deelt Nathalie een mooie good practice: Grej of the day. De leerlingen krijgen een raadsel mee, gaan opzoek naar meer informatie en de volgende dag vertelt de leerkracht in een microles meer over het onderwerp. Het doel van deze methode is dat leerlingen ontdekken: Kennis is cool! Nathalie laat ons ook zelf ervaren hoe het is om met een Grej of the day aan de slag te gaan. De POINT-deelnemers zijn enthousiast over deze good practice!

Het was een fijne, interactieve POINT-bijeenkomst!