25-05-2023, Bijeenkomst 7, jaar 1

Op donderdag 25 mei stond de zevende POINT013 bijeenkomst van jaar 1 gepland. Deze bijeenkomst vond plaats op OBS de Driehoek in Hilvarenbeek. We startten deze dag buiten op het schoolplein met een actieve samenwerkingsopdracht. Hierbij stond samenwerken, leiden, volgen en alert zijn centraal. 

Daarna koppelde Anouke terug wat de bevindingen waren vanuit de interviews die hebben plaatsgevonden met de schoolleiders van de deelnemende scholen. Hieruit kwamen onder andere onderzoeksthema’s voor het wetenschappelijk onderzoek voor jaar 2 naar voren. Met de deelnemers vond er nog een verkenning en verdieping plaats op deze thema’s.

Toen was het tijd om te werken aan de onderzoeksposter. In bijeenkomst 8 worden de posters gepresenteerd en de leerkrachten gaan samen met de begeleiders aan de slag om de laatste hand te leggen aan de poster. Tijdens “speeddates” gaven de deelnemers feedback aan elkaar op de posters, die later op de dag weer werd verwerkt. Alle deelnemers hebben al een goede onderzoeksopzet staan en zijn dan ook klaar om volgend jaar echt onderzoek te gaan doen op de scholen!

In de middag werd de sociale regulatietool afgenomen bij de deelnemers van POINT013 om te volgen welke ontwikkeling de deelnemers/ en de onderzoekswerkplaats doormaken. Maartje van den Brand en Ton van Houtert gaven aansluitend een zeer interessante workshop over onderpresteren, waarin ze onder andere het signaleren, de oorzaak en mogelijke aanpak belichtten.

We sloten de bijeenkomst af met een actieve workshop over ethiek van Rachel Verheijen-Tiemstra. Na een theoretische toelichting gingen de deelnemers zelf aan de slag met het signaleren en bespreken van ethische kwesties. De workshop van Rachel gaf stof tot nadenken over eventuele ethische vraagstukken bij de eigen onderzoeken van de deelnemers.