25-01-2022 Bijeenkomst 4, jaar 1

Dinsdag 24 januari 2022 – Vierde bijeenkomst, jaar 1 

De vierde bijeenkomst vond gezien de huidige coronasituatie hybride plaats.   

Tijdens de vierde bijeenkomst zijn veel mooie praktijkvoorbeelden gedeeld. Allereerst deelde Sandra Steenbakkers haar good practice. Hierin kwamen drie onderdelen naar voren, namelijk overzichtskaarten van spellen gekoppeld aan executieve functies, SlimmerIQuiz en Mysteriequest. Het was duidelijk dat het erg inspirerend was, want verschillende deelnemers gaven aan dat ze de tips willen gaan uitproberen in de klas. Ook Nanke deelde samen met haar collega Joyce een good practice. Deze good practice ging over een tool (Genial.ly), waarmee didactische efficiëntie in de klas gestimuleerd kan worden. Waardevolle informatie om in de klas recht te kunnen doen aan de verschillende (leer)behoeftes van alle kinderen. 

Ook tijdens de workshop over de top 20 principes, gegeven door de coördinatoren van POINT, was er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen. In kleine groepjes gingen de POINT deelnemers met elkaar in gesprek over mindset, leren in een context, zelfregulerend leren en hoge verwachtingen stellen. 

Natuurlijk werd er ook aandacht besteed aan onderzoek klein. Dit keer was onderzoek klein opgedeeld in drie onderdelen, namelijk het lezen van (wetenschappelijke) bronnen, het maken van een argumentatieschema en academisch schrijven. Deze onderdelen boden de informatie die benodigd is om een begin te maken aan de theoretische onderlegger voor de praktijkonderzoeken. Goed om te zien dat de deelnemers hard aan de slag gingen met de verschillende opdrachten. 

De masterstudent Sandra vertelde tot slot nog wat meer over de vragenlijst die zij opgesteld heeft, waarmee data verzameld kan worden voor onderzoek groot. De deelnemers hebben feedback gegeven, zodat de puntjes op de i gezet kunnen worden. 

Het was een inspirerende dag waarin veel mooie praktijkvoorbeelden werden gedeeld!