24 januari 2017 4e bijeenkomst POINT

Op 24 januari vond de vierde bijeenkomst van POINT plaats op basisschool De Coppele. Iedereen wordt vandaag op de foto gezet voor op de website van POINT013! Daarnaast wordt iedereen gevraagd om een kort stukje over zichzelf aan te leveren, dat bij zijn of haar foto geplaatst kan worden.
Maartje opent de bijeenkomst met een aantal mededelingen vanuit Oberon.
Zij voeren, in opdracht van NRO, een landelijk evaluatieonderzoek uit naar de werkplaatsen. Doel van het onderzoek is zicht krijgen op de werkbare ingrediënten van bestaande samenwerkingsvormen tussen onderwijsinstellingen, hogescholen en/of universiteiten. Oberon zal gedurende het project met alle deelnemende scholen in gesprek gaan.
Vervolgens gaan we, samen met Sven, het begrip hoogbegaafdheid verkennen. We starten met het bekijken van de trailer van de film ‘Brammetje baas’. Naar aanleiding van deze trailer worden we aan het denken gezet over mogelijke diagnoses die passend zijn bij het gedrag van Brammetje baas. Er komt een interessante discussie op gang! Daarna bekijken we verschillende modellen over hoogbegaafdheid. Hier blijkt al veel kennis over aanwezig te zijn bij de deelnemers. Mede hierdoor komt er wederom een interessante discussie op gang.

De good practice komt deze week van Monique Steijlen. Zij is leerkracht van basisschool De Coppele en geeft les aan de onderbouw (groep 1/2). Monique vertelt over een door haar ontwikkelde methodiek voor het registreren van wat kinderen kunnen in de onderbouw. Elke leerling krijgt een eigen boekje met daarin taken/doelen om te behalen. De leerling is hier zelf eigenaar van en registreert (samen met leerkracht) wat het al beheerst. Alle doelen die de leerlingen moeten behalen in groep 1 en 2 staan in dit boekje. Voor leerlingen die meer aan kunnen, worden er doelen (en taken) toegevoegd aan het boekje. Monique heeft een aantal portfolio’s meegenomen waar we ook even in mogen kijken. De reacties zijn positief! Wat een maatwerk wordt hiermee geleverd en wat maak je de leerling hiermee eigenaar van zijn/haar leerproces.
Aan het einde van de bijeenkomst vertelt Sven over zijn promotieonderzoek naar menstekeningen van hoogbegaafde kinderen. Gezocht wordt naar kenmerken die erop duiden dat leerlingen een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Daarna zijn de groepen uiteen gegaan om dieper in te gaan op het onderwerp voor het eigen onderzoek. Volgende keer licht Lisette het onderzoek toe waar zij zich op gaat richten.