24-09-2019 Bijeenkomst 1, jaar 4

Verslag POINT bijeenkomst 1, jaar 4

De eerste bijeenkomst van het vierde jaar van POINT wordt door Jeroen geopend. Aangezien de groep grotendeels uit nieuwe mensen bestaat, staat deze bijeenkomst vooral in het teken van kennismaken met POINT en met elkaar.

Allereerst geeft Derk een pitch waarbij hij vertelt hoe hij de afgelopen jaren POINT ervaren heeft. Zo vertelt hij dat hij kennis heeft opgedaan en gedeeld, dat zijn netwerk vergroot is en dat hij energie krijgt van de bijeenkomsten. Na de pitch stelt iedereen zich kort voor; het is een diverse en enthousiaste groep! Ook Nathalie blikt terug op drie jaar POINT. Nathalie vertelt dat zij vooral heeft geleerd om onderzoek te doen en dat over te brengen in de praktijk.

Vervolgens legt Linda de structuur van de bijeenkomsten en de rol van de deelnemers uit. Een deel van de bijeenkomsten zal inhoudelijk zijn, waarbij bijvoorbeeld een expert wordt uitgenodigd. Daarnaast zal er voor leerkrachten ruimte zijn om materialen met elkaar uit te wisselen. Tot slot bespreekt Linda de rol van de onderzoekende leerkracht en het belang van betrokkenheid van de teams.

Na de pauze vertelt Anouke over de opzet en eerste bevindingen van haar onderzoek naar het zelfbeeld van (begaafde) leerlingen. De deelnemers waren heel betrokken en er werden interessante vragen gesteld.

Naast het onderzoek waar Alexandra mee bezig is, zullen Joke (masterstudent) en Elise (coördinator POINT) ook beiden een onderzoek uitvoeren binnen de POINT-scholen. Deze onderzoeken worden opgezet naar aanleiding van onderwerpen of vragen die binnen de werkplaats een rol spelen. Anouke legt uit dat de leerkrachten dit jaar ook zelf een kleinschalig onderzoek zullen opzetten binnen hun eigen school.

Tot slot gaat de groep uiteen in twee groepen en worden good practices uitgewisseld die de leerkrachten inzetten. Onderling worden ervaringen gedeeld en er wordt besproken wat het inzetten van het materiaal kan opleveren.