24-05-2022 bijeenkomst 7, jaar 2

Dinsdag 24 mei 2022 – Zevende bijeenkomst, jaar 2

Ook voor de zevende bijeenkomst zochten we weer een POINT-school op. Dit keer zaten we op basisschool de Rietpluim. We begonnen de dag met een rondleiding door de school. Het was weer inspirerend om een andere school van binnen te zien!

Na de rondleiding ging iedereen weer aan de slag met de praktijkonderzoeken. We bleven vervolgens nog even bezig met onderzoek, want Rachel Verheijen-Tiemstra kwam langs om een workshop over ethiek in onderzoek te geven. We werden geïnformeerd over belangrijke ethische aspecten van onderzoek doen. Daarnaast gingen we aan de slag met ethische dilemma’s die leerkrachten tegen kunnen komen in hun dagelijkse onderwijs- en onderzoekspraktijk.

Na de lunch vulden we een sociale regulatie tool in, om opnieuw naar het sociaal leren binnen POINT040 te kijken. De tool liet zien dat we nog steeds veel verbondenheid, gelijkwaardigheid en inspiratie ervaren binnen en door POINT. Fijn dat iedereen dit ervaart!

Na een teambuilding waarbij we elkaar nog beter leerden kennen, verzorgde Kevin een good practice. Hij vertelde hoe ze binnen Omnio de autometafoor inzetten om te werken aan de executieve functies van (hoog)begaafde leerlingen. Het was erg interessant om te horen hoe zij dit doen!|

We sloten de dag af met een presentatie van Mariska Poelman over de CBO groepsscreening. Mariska vertelde over hoe de screening in elkaar zit en wat deze voor informatie oplevert. Het was mooi om te horen hoe deze screening helpt om mogelijke problemen in het schooltraject (vroegtijdig) te signaleren en te voorkomen, en om passend aanbod voor de leerling vorm te geven.