23-11-2021 Bijeenkomst 3, jaar 1

Dinsdag 23 november 2021 – Derde bijeenkomst, jaar 1

De derde bijeenkomst vond gezien de huidige coronasituatie hybride plaats.  

Tijdens de bijeenkomst zijn we hard aan de slag gegaan met onderzoek klein. In groepen van vier hebben we ons verder verdiept in de probleemverkenning, zodat steeds helderder werd wat de deelnemers gaan onderzoeken. Daarnaast hebben we een eerste duik genomen in de literatuur. Het was leuk om te zien dat de deelnemers hier serieus mee aan de slag gingen. 

Na onderzoek klein verzorgde Inge Hoekstra haar good practice. Ze vertelde over verschillende activiteiten die zowel in de plusklas als in de reguliere klas in te zetten zijn. Daarnaast had Inge ook allerlei materialen meegebracht, die gemakkelijk in te zetten zijn in de klas. De good practice was erg inspirerend. Leuk om de activiteiten en materialen zelf uit te gaan proberen in de klas! 

Na de lunchpauze verzorgde Anouke een workshop over enIQma. Tijdens deze workshop vertelde Anouke meer over de aanleiding voor het ontstaan van enIQma, het ontwerpproces en de opzet van enIQma. Daarna gingen we in groepjes uiteen om het spel zelf te gaan spelen.  

Sandra vertelde ons meer over het onderzoek dat ze zal gaan uitvoeren. Het doel van het onderzoek gaat zijn om uit te vinden of kennis over hoogbegaafdheid, self-efficacy en academic optimism van belang zijn voor urgentiebesef. 

We eindigden de bijeenkomst met een behoeftepeiling en een evaluatie. We kunnen concluderen dat het, ondanks de hybride vorm, een geslaagde bijeenkomst is geweest. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst in januari, die hopelijk weer fysiek plaats kan vinden.