23-06-2022 bijeenkomst 8, jaar 1

Donderdag 23 juni 2022 – achtste bijeenkomst, jaar 1 

Op donderdag 23 juni vond alweer de laatste POINT-bijeenkomst van het schooljaar 2021-2022 plaats. Het was een speciale bijeenkomst, niet alleen omdat alle werkplaatsen aanwezig waren in Hotel de Druiventros, maar ook omdat de cyclus van POINT013 werd afgerond en we te horen kregen dat POINT013 volgend jaar definitief een doorstart gaat maken. Tijdens de bijeenkomst stond verbinding tussen de werkplaatsen centraal.   

Na een teambuilding, waarbij de POINT-deelnemers gezamenlijk een zeil moesten omkeren zonder van het zeil af te stappen, gingen we van start met de pitches. Tijdens dit onderdeel pitchten de POINT-deelnemers hun onderzoek in kleine groepjes aan elkaar. Mooi om te zien wat voor diverse onderzoeken er worden uitgevoerd binnen POINT. ‘Inspireren’ was het sleutelbegrip voor deze activiteit en dat is zeker gelukt! 

Het was prachtig weer, dus na de pitches hebben we in kleine groepjes een wandeling gemaakt. De wandeling bood gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs, in het bijzonder het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. 

Na de wandeling presenteerden de studenten Iris (040), Sandra (073) en Melissa (013) de resultaten van hun onderzoek. Daarna was het tijd voor pauze.  

Ondertussen waren de schoolleiders en/of andere collega’s van de POINT-deelnemers aangesloten om het middagprogramma bij te wonen. De middag werd geopend door Anouke Bakx en samen met Marcel van den Hoven blikte ze vooruit. Ook werd officieel naar buiten gebracht dat POINT013 een doorstart zal gaan maken! 

Na de gezamenlijke start van de middag gingen de werkplaatsen uiteen. POINT040 en POINT073 kregen wederom de gelegenheid om hun onderzoeken te pitchen. Dat gebeurde dit keer in andere groepjes. POINT013 sloot de POINT-cyclus af. Alle POINT013-deelnemers ontvingen een certificaat voor hun deelname aan POINT. Nadat alle certificaten waren uitgereikt en de POINT013-deelnemers in het zonnetje waren gezet, kwamen alle werkplaatsen weer bijeen en presenteerden Elise, Nathalie en Linda het product dat door POINT013 is ontwikkeld. Het product is een waaier geworden, waarin verschillende de verschillende ondersteuningniveaus zijn uitgewerkt voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. 

Als laatste activiteit stond de lezing van Lianne Hoogeveen op het programma. Vanuit wetenschappelijk onderzoek en haar eigen ervaringen als GZ-psycholoog gaf Lianne een inkijkje in overeenkomsten en verschillen binnen de groep (potentieel zeer) getalenteerde leerlingen. Aan het eind van de lezing werd het eerste exemplaar van de Top 20 principes waaier aan Lianne uitgereikt.  

We eindigden de dag feestelijk met een borrel en wat hapjes. Er werd nagepraat over de dag. We mogen concluderen dat het een waardevolle dag was, waarin verbinding en inspiratie centraal stonden!