23-05-2023, Bijeenkomst 7, jaar 2

De dag begon met uitleg over de laatste bijeenkomst. Tijdens de laatste bijeenkomst krijgen de POINT-deelnemers de gelegenheid om hun praktijkonderzoek te presenteren, zodat de andere werkplaatsen geïnformeerd en geïnspireerd kunnen raken. Daarna was er tijd om verder te werken aan het eigen praktijkonderzoek of om de presentatie voor bijeenkomst 8 voor te bereiden.  

Daarna kwam Ankie de Laat een toelichting geven over de manier waarop het samenwerkingsverband te werk gaat en hoe de gelden verdeeld worden. Subsidies en gelden, zoals voor HB-leerlingen, komen via de lichte zorgmiddelen bij de scholen terecht. Op basis van het aantal leerlingen op 1 februari wordt bepaald hoeveel geld een school krijgt. De school omschrijft zelf in het schoolondersteuningsprofiel hoe deze middelen worden ingezet. Wanneer een school niet kan voorzien in de onderwijsbehoeftes van een leerling, dan kan het SWV extra ondersteuning bieden (bijvoorbeeld in de vorm van (groeps)arrangementen). Meer informatie is te lezen op de site van het SWV

Vervolgens blikten we vooruit op het derde en tevens laatste POINT-jaar van deze cyclus. In het derde jaar zal het ontwikkelen van het gezamenlijke product en de afronding en implementatie van het praktijkonderzoek centraal staan. Ook zullen er materiaalbeschrijvingen gemaakt worden en sluit er weer een student aan om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. 

De dag werd vervolgd met een teambuildingsactiviteit, namelijk ‘compass points’. Dit protocol wordt gebruikt om inzicht te krijgen in elkaar verschillende denk- en werkwijzen en de kracht die van die verschillen uitgaat. Tot slot vond de inspiratiesessie ‘De vele gezichten van hoogbegaafdheid’ plaats, verzorgd door Sima Daoud en Leonieke Boogaard. Leden van het Bossche leernetwerk sloten ook aan bij deze sessie. De sessie richtte zich op het signaleren en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen met een migratieachtergrond.