23-01-2024, bijeenkomst 4

Op dinsdag 23 januari vond de vierde POINT013-bijeenkomst plaats. We waren te gast bij SO de Keyzer te Goirle. We zijn de dag gestart met een teambuildingsactiviteit, waarbij we met elkaar in gesprek gingen over waar men stond m.b.t. het eigen praktijkonderzoek.

Tijdens het onderdeel praktijkonderzoek gingen we in op het interpreteren van verzamelde data en het analyseren van gegevens. Hierna gingen de deelnemers zelf aan de slag met het interpreteren en analyseren van de eigen data. Vervolgens hebben we gezamenlijk stilgestaan bij alles wat komt kijken bij de dataverzameling voor het wetenschappelijk onderzoek.

Na de koffiepauze gaf Bert een presentatie over Spiral Dynamics. Hierin legde hij eerst uit hoe deze theorie tot stand is gekomen en wat het precies is. Daarna koppelde Bert dit aan het onderwijs en ging hij in op wat dit betekent voor leerlingen in het onderwijs, maar ook vooral voor de leerkrachten die de leerlingen begeleiden.

Janneke verzorgde vervolgens een good practice over het ADAPT model. Janneke had naast een inhoudelijke presentatie ook een werkvorm waarin we zelf met beeldmateriaal aan de slag gingen a.d.h.v. het materiaal. Na de lunch startten we met een rondleiding door SO de Keyzer. Daarna hebben alle deelnemers nog erg hard gewerkt aan het eigen onderzoek.

Het was weer een zeer leerzame dag! Op naar de volgende bijeenkomst.