22-11-2022 Bijeenkomst 3, jaar 7

Op 23 november 2022 was de derde bijeenkomst van POINT013 3.0. De bijeenkomst vond plaats op de Fontys pabo in Tilburg.

Teambuilding 

De eerste activiteit van vandaag was een tangram maken. In tweetallen gingen de deelnemers aan de slag. Eén deelnemer gaf aanwijzingen aan de andere deelnemer om een tangram figuur te leggen, zonder de afbeelding van het te leggen figuur te laten zien. Een aantal deelnemers gingen zelfs de uitdaging aan waarbij de deelnemer die aanwijzingen gaf, niet keek naar wat de andere deelnemer neerlegde. Uit de ervaringen bleek dat heldere communicatie en dezelfde taal spreken essentieel was om hierin te slagen.

Praktijkonderzoek

In de ochtend stond het praktijkonderzoek centraal. Eerst zijn we in groepjes uit elkaar gegaan om door te praten over de probleemanalyse, om zo het doel van ieders praktijkonderzoek helder te krijgen.

Daarna gaf Hans ons een introductie in (wetenschappelijk) schrijven en het beschrijven van de probleemanalyse. Vervolgens zijn we in weer in groepjes uit elkaar gegaan om deze kennis in de praktijk te gaan brengen.

Lezing Anouke

Na de lunchpauze was het tijd voor een lezing van Anouke over visieontwikkeling rondom (hoog)begaafdheid, waarbij zie dieper is in gegaan op drie verschillende paradigma’s. Gezamenlijk hebben we gekeken wat de voor- en nadelen zijn van ieder paradigma en hoe deze paradigma’s in de praktijk tot uiting komen.

Energizer

Na de lezing van Anouke zijn we verder gegaan met een energizer, namelijk het ‘pashokje’. Alle deelnemers vormden een tweetal en bekeken elkaar eerst goed van top tot teen. Vervolgens draaide één deelnemer zich om en veranderde iets aan zijn of haar uiterlijk, zoals haren los in plaats van vast, riem af doen, mouwen opstropen etc. Daarna keek de andere deelnemer wat er veranderd was.

Literatuur bespreken

Om kennis te maken met (wetenschappelijke) literatuur en hier kritisch naar kijken hebben we gezamenlijk een artikel besproken. Dit artikel is opgesteld op basis van een wetenschappelijk artikel. Daarna bekeken we het bijbehorende wetenschappelijke artikel.

Update wetenschappelijk onderzoek

Nienke en Linde hebben een presentatie gegeven over hun scriptie onderzoeken die zij binnen POINT013 gaan uitvoeren. De scriptie van Nienke gaat over het ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen binnen de POINT scholen. Linde haar onderzoek richt zich vooral op signaleren van (hoog)begaafde leerlingen. 

Lancering waaier

De middag hebben we feestelijk afgesloten met de lancering van de waaier van de Routekaart. De Routekaart voor ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs is opgesteld door de deelnemers van POINT013 2.0 en het samenwerkingsverband Plein013. Voor deze bijeenkomst waren ook andere scholen uitgenodigd. Zo waren er veel intern begeleiders, schoolleiders en HB-specialisten bij aanwezig. Eerst gaf Anouke een presentatie over wat POINT is en op welke manier wij werken. Daarna nam Linda het stokje over om de Routekaart verder toe te lichten. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan alle deelnemers van POINT013 die aan de Routekaart hebben meegewerkt. Daarna was het tijd voor taart en vooral voor ontmoeting en om met elkaar in gesprek te gaan.