22-10-2019 Bijeenkomst 2, jaar 4

Verslag POINT bijeenkomst 2, jaar 4

De bijeenkomst start met een kort spel, om elkaar beter te leren kennen. Op een bal staan verschillende vragen die met POINT of het thema begaafdheid te maken hebben. De deelnemers die de bal krijgen, beantwoorden de vraag die ze voor zich krijgen. Mooi om te zien hoe tijdens het spel al kennis, ervaringen en tips over begaafdheid gedeeld worden!

Na de starter presenteert Elise haar scriptie over hoogsensitiviteit bij begaafde leerlingen en hun klasgenoten. Tijdens en na afloop van de presentatie worden interessante vragen gesteld.

Vervolgens legt Linda een werkvorm uit, om samen tot een onderzoeksthema te komen voor het grootschalige onderzoek binnen alle POINT-scholen. Masterstudent Joke zal, onder begeleiding van Anouke, het onderzoek uitvoeren. In drie groepen wordt gebrainstormd over interessante onderzoeksthema’s. Uiteindelijk gaat de voorkeur uit naar het onderwerp ‘Leerkrachtprofessionalisering’. Wat heeft een leerkracht nodig om plusklasleerlingen goed te kunnen begeleiden?

Na de pauze presenteert Lisette haar onderzoek over motivatie van begaafde leerlingen en hun klasgenoten. Interessante theorieën over motivatie, de bevindingen vanuit het onderzoek en de betekenis hiervan voor de praktijk worden gedeeld. Daarna vertelt Anouke over de eerste thematische ECHA-conferentie die vorige week in Kroatië plaatsvond.

Hanneke deelt haar good practice: Expeditie Moendoes. Dit is een spel waarbij leerlingen op een leuke en speelse manier kennismaken met wetenschap. Vervolgens gaan de deelnemers met Expeditie Moendoes aan de slag, om het spel echt te ontdekken.

Tot slot vertelt Anouke meer over het kleinschalige onderzoek dat elke leerkracht op de eigen school zal opzetten. In drie verschillende groepen wordt nagedacht over de onderzoeksvragen en na afloop worden deze met elkaar gedeeld. Alle leerkrachten hebben mooie ideeën over een onderzoeksvraag of thema en gaan hier de komende periode verder mee aan de slag!