22-01-2019 Bijeenkomst 4, jaar 3

 

 

 

 

Verslag POINT bijeenkomst 4, jaar 3

Maartje opent de bijeenkomst met het voorstellen van Anneke die namens de Tovervogel voortaan aansluit bij de bijeenkomsten. Verder heeft ze een aantal mededelingen.

We hebben het gehad over hoe iedereen POINT op zijn eigen manier zou willen verduurzamen. Wat ga je doen als dit project officieel stopt? De wensen en tips die hierbij zijn opgehaald, worden teruggekoppeld naar de bestuurders, zodat er concreet gekeken kan worden wat er nodig is om e.e.a. te continueren.

Oberon heeft een tussenrapportage gemaakt. Hier blijkt uit dat POINT heel goed functioneert als leerteam. Er wordt veel kennis gedeeld en samengewerkt. Waar we heel laag op scoren is de verspreiding binnen de eigen school en het eigen team. Ton vertelt iets over kennisdeling met het team en we hebben met elkaar gespard over wat er nodig is om de onderzoekende houding en cultuur in de teams te krijgen en hoe de opgedane expertise beter gedeeld kan worden.

Daarna heeft Alexandra haar onderzoek gepresenteerd. De titel van het onderzoek is:
Opvattingen, gedragsmatige betrokkenheid en prestaties van begaafde leerlingen. De rol van de ouders, leerkrachten en medeleerlingen.

Na het onderzoek van Alexandra heeft Maartje nog wat verder toegelicht wat de bedoeling is van de materiaalbeschrijvingen. Iedereen maakt een materiaalbeschrijving van het aangeschafte materiaal. Maartje legt uit wat er verwacht wordt en waar de omschrijving aan moet voldoen.

Linda en Anouke vertellen over hun presentatie bij de NOT en ook hebben ze nog een aantal folders van materialen verzameld waar ze wat over vertellen. 

Anouke heeft ook nog posters uitgedeeld van National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) Dit is een nieuwe organisatie die door Desiree Houkema is opgericht. Zij is weg bij SLO. Een aantal dingen blijven wel bij SLO bestaan, maar alle nieuwe onderzoeken enz. worden hier ondergebracht. De website van NTCN is www.nationaltalentcentre.nl 

Het laatste deel van de middag zijn we weer in twee projectgroepen uiteen gegaan.