21 maart 2017 6e bijeenkomst POINT

Op 21 maart vond de zesde bijeenkomst van POINT plaats op Fontys HKE Tilburg. Een bijzondere bijeenkomst, want we kregen bezoek van OCW, NRO, Oberon  en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ook de bestuurders van de deelnemende besturen waren aanwezig. Een groot gezelschap dat uitermate geïnteresseerd is in hoe de onderzoekswerkplaats POINT is opgezet en hoe dit dan in de praktijk werkt. Voorafgaand aan de POINT-bijeenkomst heeft Marius Liebregts de middag geopend met een welkomstwoord. Hij gaf aan trots te zijn dat we deze onderzoekswerkplaats in Tilburg hebben mogen opstarten en dat de uitkomst hiervan een bijdrage kan leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in onze regio.

Maartje van den Brand en Anouke Bakx hebben hierna een presentatie gegeven over POINT voor alle gasten. Tijdens de lunch zijn de mensen van POINT in gesprek gegaan met de verschillende gasten, om al wat uit te wisselen rondom de ervaringen met dit project. Na de lunch zijn we met zijn allen verplaatst naar de ruimte waar ook de leerkrachten van het project POINT aansloten. Linda van Elderen heeft deze middag een presentatie gegeven over haar good practise op Obs de Blaak. Ze heeft verteld op welke manier zij de meer- en hoogbegaafde kinderen bij hun op school vanuit verschillende leerdoelen ook verschillende activiteiten aanbieden per leeftijdsgroep.

De voorbeelden over het proces en product waren erg inspirerend. Na deze presentatie is de groep opgesplitst in kleine groepjes waarin de gasten en de deelnemers van POINT werden gemengd. De gasten konden hierop de deelnemers bevragen over de ervaringen tot nu toe. Het enthousiasme van de deelnemers straalde er van af en er werden heel goede, zinvolle en interessante vragen gesteld. Een erg waardevolle uitwisseling dus. Hierna zijn de gasten in een andere ruimte met elkaar in gesprek gegaan en werd de bijeenkomst met de eigen vertrouwde  club vervolgd.

Lisette Hornstra gaf ons daarna een presentatie over motivatie bij (hoogbegaafde) leerlingen. Dit leidde tot veel herkenning bij de leerkrachten en de betrokkenheid was dan ook erg hoog. Lisette heeft ons meegenomen in het verschil tussen motivatie (intrinsiek) en moetivatie (extrinsiek) en is ook ingegaan op attributies. Hierna zijn de twee onderzoeksgroepen nog aan de slag gegaan met hun eigen onderzoeksvraag en hun rol in het grote onderzoek. Goed om te zien hoe de verschillende onderzoeksvragen voor het kleine onderzoek ook steeds concreter worden. Er wordt fanatiek literatuur gezocht en gelezen en ook wordt de rol van de leerkrachten die bij POINT zitten binnen hun eigen team steeds duidelijker. Mooi proces!