21 februari 2017 5e bijeenkomst POINT

Op 21 februari vond de 5e bijeenkomst van POINT plaats. Ton van Houtert heeft de bijeenkomst geopend met een korte introductie van twee studenten van Fontys HKE Tilburg. Merel Rensen en Lotte van Houten. Zij gaan vanuit de PO-raad voor de leerkrachten uit het werkveld zichtbaar maken wat er gebeurt in de drie verschillende onderzoekswerkplaatsen (Utrecht, Amsterdam en Tilburg). Daarnaast gaan ze onderzoeken hoe ze jonge mensen en leerkrachten meer kunnen motiveren om zelf ook vaker onderzoek te betrekken binnen hun praktijk. We hebben het ook kort even gehad over hoe iedereen zijn team betrekt bij POINT. Hoe weet de rest van jouw team waar jij mee bezig bent binnen POINT. Er komen steeds meer ideeën over hoe je dit kunt doen en wat werkt. Dit is iets waar we allemaal in zullen moeten blijven investeren. Informeren en enthousiasmeren van collega’s, zodat ook zij dit thema (nog) belangrijker gaan vinden.

Desirée Houkema heeft ons meegenomen in een presentatie over het herkennen en erkennen van hoogbegaafde leerlingen. Waarom is het belangrijk dat je hoogbegaafde kinderen signaleert, hoe doe je dat dan en hoe volg je dit? Er wordt al heel veel geregistreerd, maar nog heel weinig geanalyseerd en geïnterpreteerd.  Daar valt nog wel veel winst te behalen. Daarna is de groep opgedeeld in subgroepjes om een al bestaand instrument voor het signaleren van leerlingen die mogelijk (hoog)begaafd zijn te bestuderen. De instrumenten Knappe Kleuters, SiDi-3 en DHH en HB in zicht zijn bestudeerd met als vraag wat het doel is van het instrument. Ook is gekeken naar de sterke en zwakke kanten van de instrumenten en naar de vragen die er ontstonden bij de verschillende instrumenten. Voor de bijeenkomst in april gaat een aantal mensen zich nog meer verdiepen in een van de instrumenten en hier een presentatie over geven.

Tot slot heeft Anouke Backx ons nog meegnomen in de stand van zaken tot nu toe aan de hand van de onderzoekscyclus. Waar staan we nu, wat willen we aan het eind van dit eerste jaar bereikt hebben en wat vraagt dat van iedereen?
Lisette Hornstra heeft toegelicht hoe iedereen een eigen onderzoeksplan kan gaan maken. En ze heeft nog de grote cyclus toegelicht.
Genoeg werk voor iedereen om mee aan de slag te gaan. Met de inzet en het enthousiasme waarmee iedereen tot nu toe overal induikt, komt dat helemaal goed!